Mestprobleem? Verdampen!

De Gentse NV MAV stelt zichzelf kandidaat om de Kempense mestoverschotten te verwerken. MAV wint biogas en een droge grondverbeteraar uit uitwerpselen en gaat er prat op dat dit volkomen reukloos gebeurt. Als de landbouwsector en de beleidsverantwoordelijken op het voorstel ingaan, levert dat voor Hoogstraten, waar de fabriek zou worden gebouwd, onmiddellijk vijftien arbeidsplaatsen en een investering van 800 miljoen op

Gunter Willekens

BR>Het is een publiek geheim dat de Kempen met een gigantisch mestprobleem kampen. Omdat de landbouwers het afval van hun veestapel steeds moeilijker kwijtraken, opteerde voormalig milieuminister Kelchtermans voor de mestverwerking. In de volgende eeuw moet deze werkwijze de enorme mesthoop tot een aanvaardbaar heuveltje terugdwingen.

Verscheidene firma's gooiden zichzelf intussen op deze nieuwe markt. Zo ook de NV MAV, wat staat voor Mest- en Afvalverwerking. Tijdens het voorbije voorjaar nam het bedrijf in de Gentse kanaalzone de eerste Vlaamse productielijn van

biogasreactoren

in gebruik. De firma wil er jaarlijks van 200.000 ton organisch afval grondverbeteraars maken. Daarbij past MAV de techniek van anaërobe fermentatie toe. Dat is een vergisting waar geen zuurstof aan te pas komt. Er ontsnappen dan ook geen hinderlijke geurtjes. Tijdens het gistingsproces, dat 21 dagen duurt, komt biogas vrij. Dit gas wordt opgevangen en gebruikt voor de productie van elektriciteit.

Mobiliteit

MAV heeft nu een oogje laten vallen op Hoogstraten. Volgens studies van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) is de stad uit de Noorderkempen uitermate geschikt om een mestverwerkingsfabriek neer te poten. De talrijke varkensboeren uit de ruime regio zouden het bedrijf, met een verwerkingscapaciteit van 220.000 ton per jaar, van meer dan voldoende mest kunnen voorzien. Bovendien biedt het Ruimtelijk Structuurplan in Hoogstraten nog de zeldzame mogelijkheid om een nieuw industriegebied af te bakenen. Want MAV heeft plaats nodig. In Gent heeft de fabriek een terrein van 16.000 vierkante meter ingenomen. "Hoogstraten zou ook inzake mobiliteit de beste oplossing bieden", zegt voorzitter Herman Herpelinck.

"De gemeente is centraal gelegen in de provincie Antwerpen. Dagelijks zouden 150 vrachtwagens van en naar de fabriek rijden. Als die trucks via de gebruikelijke invalswegen in de gemeente moeten rijden, zou dat de woonkern te zwaar belasten. Er moet dus werk worden gemaakt van een degelijke ontsluiting. Dat kan in Hoogstraten."

Het valt nu af te wachten hoe de Mestbank op het huwelijksaanzoek van MAV reageert. Inspecteur-generaal François Stuyckens houdt de boot nog even af. "MAV heeft bewezen dat het goed werkt. Vanop een kleine afstand is het niet merkbaar dat het bedrijf meststoffen verwerkt. Maar er zijn ook nog andere gegadigden, die de verwerking van het Kempense mest op zich willen nemen", aldus Stuyckens.

"Wij willen de sector alleen maar laten weten dat we er zijn", zegt MAV-woordvoerder Herman Herpelinck. "Onze technologie kan het mestprobleem mee helpen oplossen. We vragen alleen goede voorwaarden. We gaan geen 800 miljoen investeren in een bedrijf als we er niet zeker van zijn dat we voldoende mest binnenkrijgen. Bovendien willen we in onze installatie ook ander afval verwerken, om eventuele schommelingen in de aanvoer van mest op te vangen. Laat het me zo stellen: wij hebben onze hand uitgestoken, het is nu aan de andere partijen om ze te schudden."

Amusant

De Hoogstraatse schepen van Milieu, Jef Van Looy, vindt het alvast een amusant verhaal. "Tijdens de voorgaande legislatuur heb ik het plezier mogen smaken om een vertegenwoordiger van MAV te horen spreken in de parlementaire Commissie Leefmilieu. Daar werden toen ook andere voorstellen gedaan inzake mestverwerking. Maar het fantastische verhaal van MAV torende er wel bovenuit. Als dat bedrijf, dat bovendien geen enkele hinder voor de buurt veroorzaakt, naar Hoogstraten komt, dan weet ik niet of ik daar nu positief op negatief op moet reageren. Maar ik weet wel dat er nog veel werk moet worden verzet voor het zover komt."