Dioxinecrisis heeft 18 tot 19 miljard gekost

Print
"De gevolgen van de dioxinecrisis zijn uitgedoofd. Het is tijd om de rekening te maken. En dan kom je aan 18 tot 19 miljard. Dat is veel geld, maar toch amper maar één derde van de oorspronkelijke raming. Want Fred Chaffart heeft toen gerekend op een kostprijs van zowat 60 miljard.
" Dit zegt Freddy Willockx die donderdag in Sint-Niklaas de balans heeft gemaakt van anderhalf jaar werken als regeringscommissaris. Het beheersen van de gevolgen van de dioxinecrisis catalogeert Willockx als 'één der mooiste successen uit mijn politieke loopbaan omdat het drama herleid is tot een belangrijk incident'. De rekening van 18 tot 19 miljard splitst Willockx in 12 miljard op kosten van het departement Volksgezondheid, de rest voor Landbouw. "De boeren die schade hebben geleden, zijn voor 80 procent betaald", weet de regeringscommissaris. "Dit betekent 19.993 dossiers, goed voor een totale uitkering van 4,1 miljard. Meer dan tweeduizend andere dossiers liggen klaar voor betaling. Kostprijs 660,3 miljoen. Of een totaal van 4,8 miljard dat is uitgekeerd aan de landbouwers", heeft Freddy Willockx nagerekend. Hij heeft een raming voorliggen van 5,7 miljard voor het betalen van vergoedingen aan de landbouwers, maar merkt op dat dit bedrag zal dalen 'omdat in de staart ook dubbele boekingen zitten en andere betwiste schuldvorderingen'. Willockx merkt trouwens op dat 2.300 landbouwers akkoord gaan met de weigering van hun claim. Slotsom: 22.000 van de 28.000 schadebundels, afkomstig van boeren, zijn afgehandeld