Limburgse werkgevers gematigd optimistisch

HASSELT - De belangrijkse Limburgse werkgeversorganisaties - VKW, NCMV en de Kamer voor Handel en Nijverheid - zijn alle drie vrij optimistisch gestemd over de regeringsakkoorden op Vlaams en federaal vlak. Rode draad doorheen de reacties is dat de verlaging van de loonlasten een stap in de goede richting is, maar nog niet voldoende. De organisaties hebben ook gelijklopende vraagtekens bij doelstelling om tienduizenden jobs extra te creëren, terwijl vele bedrijven nu al problemen hebben om hun vacatures in te vullen.
BR>

VKW


Stafmedewerker Hans Ramaekers van VKW Limburg stelt dat er nog heel wat werk aan de winkel is. «Wij blijven op dezelfde nagels kloppen als voorheen,» zegt hij. Het vereenvoudigen van de papierwinkel voor bedrijven is uiteraard een goede stap, maar VKW Limburg dringt ook aan op meer kwaliteit in de regelgeving: transparanter en met rechstzekerheid. Voorts waarschuwt de organisatie voor een vestzak-broekzak-operatie: de verlaging van de lasten op arbeid mag niet 'betaald' worden via andere lasten voor het bedrijfsleven. Wat het tewerkstellingsbeleid betreft vindt Ramaekers dat werklozen nog altijd onvoldoende gestimuleerd worden om werk te zoeken. Het pensioenstelsel kan ook alleen maar overleven als de overheid de leeftijd voor brugpensionering geleidelijk aan verhoogt.

NCMV


De Limburgse organisatie voor de zelfstandige ondernemer stelt zich voornamelijk nog vragen naar de concrete invulling van een aantal beloften. «Eigenlijk is het nog te vroeg voor een definitief oordeel,» aldus stafmedewerker Patrick Butteneers. Zo wordt wel een oplossing voor de zonevreemde bedrijven in het vooruitzicht gesteld, maar blijven concrete maatregelen voorlopig uit. NCMV Limburg is gelukkig met de maatregelen om starters te ondersteunen, maar stelt vast dat de acties daaromtrent dezelfde als voorheen zijn. Of nog: om de steden leefbaarder te maken wordt het daartoe bestemde project Mercurius 'geheroriënteerd'. Maar wat dat precies betekent blijft onduidelijk.

Handelskamer


Ook directeur Johann Leten van de Limburgse Handelskamer ziet tal van positieve punten in de regeerakkoorden, maar vraagt zich eerst en vooral af deze regenboogcoalities door hun heterogeniteit lang stand zullen houden. Het blijft voorts afwachten hoe de 'stokpaardjes' van de Groenen concreet gaan uitpakken. «Gaat de ecotaks in naam de 'duurzame ontwikkeling' weer opduiken,» vraagt Leten zich af. Zo is er ook de belofte dat er meer natuurgebieden bijkomen, maar geen letter over extra industriegronden. De akkoorden zwijgen ook in alle talen over de Limburgse mobiliteitsproblemen, zoals de IJzeren Rijn en de Noord-Zuid. De Kamer vreest voorts dat het bijkomend sociaal overleg op Vlaams niveau tot een inflatie van de looneisen zal leiden.