Verenigingen vragen aandacht voor "trage wegen"

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) en verschillende andere natuurverenigingen organiseren zodag voor de dertiende maal de 'Dag van de Aarde'. Thema dit jaar zijn de zogeheten 'trage wegen'.

Belga

Op een persconferentie in Schorisse bij Maarkedal vragen zij, in aanwezigheid van Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua, dat deze wegen geherwaardeerd worden.

"Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer", zegt Danny Jacobs, coördinator van de BBL. "Zij zijn in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers. Hoewel deze wegen tientallen mogelijkheden bieden voor recreatie, natuurontwikkeling, mobiliteit en de landbouw, zijn ze zo goed als vergeten. Met de vzw Trage Wegen, die een jaar geleden is opgericht, willen wij ze opnieuw in de aandacht brengen."

Die jachtpaden, kerkwegels, buurtwegen en oude tram- of treinbeddingen kunnen immers verschillende maatschappelijke functies vervullen, vindt Erik Grietens, voorzitter van de vzw Trage Wegen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer