Brugpensioen niet met terugwerkende kracht afschaffen"

Het brugpensioen kan niet met terugwerkende kracht afgeschaft worden, maar voor de toekomst kan het systeem herbekeken worden. In elk geval is het uitgesloten dat iedereen tot 65 jaar moet werken. Dat zei sp.a-voorzitter Steve Stevaert zondag in het VTM-middagjournaal.

Belga

Stevaert vindt dat hoger opgeleiden die geen belastende arbeid verrichten, langer moeten werken dan bijvoorbeeld kasseileggers die sinds hun vijftiende werken. Hoger opgeleiden studeren immers langer. Daarom pleit de socialistische voorman voor een gekarteld systeem van loopbanen. Het brugpensioen kan niet met terugwerkende kracht worden afgeschaft. Voor de toekomst mag het systeem herbekeken worden, maar het zijn vooral de werkgevers en de overheid die vragende partij zijn, aldus nog Stevaert.

De sp.a-voorzitter vindt dat de goedgekeurde belastingverlagingen onverkort dienen uitgevoerd te worden. Onrechtvaardige belastingen moeten verdwijnen en er moet werk gemaakt worden van een goede inning van belastingen.

Stevaert wil ook niet weten van het wijzigen van de nieuwe verkeerswet. De wet moet voor hem integendeel worden uitgevoerd. De socialistische partijvoorzitter vraagt duidelijkheid over de drugswet. Nu interpreteren de bevoegde ministers de wet anders. Indien zij duidelijkheid kunnen verschaffen, moet de wet volgens hem niet gewijzigd worden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer