Skelet van 4 miljoen jaar oud stof voor experten evolutieleer

In Zuid-Afrika is een skelet ontdekt van meer dan vier miljoen jaar oud dat erg lijkt op een menselijk skelet. De vondst zou wel eens een heel nieuw licht kunnen werpen op de oorsprong van de mens.

Belga

Dat meldde een Zuid-Afrikaans deskundige in de evolutieleer vrijdag. Het skelet werd in 1997 gevonden in Johannesburg, maar werd nu pas geanalyseerd met behulp van een compleet nieuwe dateringsmethode.

Het skelet vertoont overeenkomsten met andere vondsten in het oosten van Afrika en kan nieuwe informatie verschaffen over de menselijke evolutie, meent professor Tim Partridge van de Witwatersrand University in Johannesburg.

De nieuwe ontdekking staaft ook de theorie dat de rechtop lopende hominiden gedurende een lange periode over grote delen van het Afrikaanse continent ronddoolden. Het skelet werd aangetroffen in de grotten van Sterkfontein, waarin zich erg waardevolle restanten van de prehumane voorvaders van de moderne mens hebben afgezet.

De nieuwe dateringsmethode meet het verval van isotopen in grotten om zo de leeftijd van oudere soorten te bepalen. Ook chemische elementen worden onderzocht op verandering door kosmische straling.

De nieuwe vondst krijgt de naam "Australopithecus afarensis", naar een uitgestorven hominidesoort die waarschijnlijk leefde van 4 tot 2,7 miljoen jaar geleden aan de noordelijke Rift-vallei in het oosten van Afrika. Totnogtoe werden al resten van meer dan 300 exemplaren van de Australopithecus afarensis aangetroffen, waaronder het goed bewaarde skelet van "Lucy", een volwassen vrouwelijk exemplaar dat in 1974 bij Hadar in Ethiopië opgegraven werd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer