Fase 3 van rampenplan in bufferzones vogelpest

In het noordoosten van het land, in de provincies Antwerpen en Limburg, zijn drie bufferzones afgebakend waarbinnen strenge maatregelen gelden.

Belga

In totaal gaat het om het hele gebied ten noordoosten van het Albertkanaal en de Beneden-Schelde.

Tegelijkertijd kwam er vrijdag meer klaarheid over de vergoedingen voor de getroffen pluimveehouders.

De maatregelen werden vrijdag verduidelijkt door de minister van Volksgezondheid, Jef Tavernier, en de gedelegeerd-bestuurder van het Voedselagentschap, Piet Vanthemsche.

In heel België blijft een transportverbod van kracht, behalve voor andere dieren dan pluimvee van gemengde bedrijven, van consumptie-eieren en van braadkippen naar het slachthuis. In de bufferzones is dit vervoer aan striktere beperkingen onderworpen. In de bestaande 'toezichtszones' geldt een quasi totale stand-still.

Mogelijk komen er de volgende dagen nog maatregelen bij om te vermijden dat er contacten zijn tussen de bufferzones en de rest van het land. "Personen van binnen de zone zouden dan niet mogen werken buiten de zone. Hetzelfde geldt voor het gebruik van voertuigen", verduidelijkte Vanthemsche.

In heel het land blijft er een verhoogde waakzaamheid. "Het is helemaal niet zo dat we een soepeler houding aannemen. Trouwens, we moeten niet naïef zijn: ik hou rekening met nieuwe haarden", aldus de baas van het FAVV.

De afbakening van een groot gebied in het noordoosten van ons land is nodig om te vermijden dat het virus overslaat naar andere provincies, zo benadrukte Tavernier. Kost wat kost moet vermeden worden dat er ook in West- en Oost-Vlaanderen, waar net als in het noordoosten van België een dichte pluimveepopulatie is, besmettingshaarden opduiken.

"Voorheen focusten we op de grens Nederland-België. Maar dat is natuurlijk een papieren grens. Het virus stopt niet aan de grens. Het is beter fysieke grenzen als het Albertkanaal en de Schelde te nemen", aldus Tavernier.

Ook wil men vermijden dat het virus zich buiten en binnen de bestaande toezichtsgebieden (rond de haarden) verspreidt. Die verspreiding zou tot nu toe gebeurd zijn op drie manieren. In Kinrooi zou het virus via de lucht uit Nederland binnengekomen zijn, in Meeuwen-Gruitrode zouden wilde vogels de "daders" zijn. In Malle lijkt het er dan weer op dat een Nederlandse leverancier van houtkrullen (bedoeld als vloerbedekking) aan de basis ligt van de besmetting.

In de bufferzones is fase 3 van het Rampenplan van kracht. De gouverneurs staan in voor de coördinatie van de maatregelen. Dat was nodig omdat de evolutie van de laatste dagen de mensen en middelen van het Voedselagentschap te boven gaat, gaf Vanthemsche toe.

Nu al worden naar schatting 2 miljoen stuks pluimvee geruimd. Er werd een tweede privé-firma ingeschakeld en het vernietigingsbedrijf Rendac bekijkt hoe ze de vernietigingscapaciteit nog kan verhogen. In Antwerpen worden voorlopig alleen de bedrijven in een straal van 3 kilometer rond een haard, geruimd. Maar mogelijk wordt die zone uitgebreid tot 10 km, zoals dat eerder voor Limburg werd beslist. Maar daarover is nog overleg aan de gang met Nederland en de Europese Commissie, benadrukte Tavernier.

Tavernier en Vanthemsche preciseerden dat de getroffen pluimveehouders een vergoeding voor hun dieren zullen krijgen van 90 procent van de marktwaarde. Die vergoedingen komen uit het Sanitair Fonds en eigenlijk dus van de sector. Maar de overheid zal dit Fonds (dat allesbehalve toereikend is) spijzen zodat de vergoedingen snel kunnen betaald worden. Hoe dan ook zullen de landbouwers straks een verhoogde bijdrage moeten betalen aan het Fonds.

De overheid neemt ook de operationele kosten (vernietiging en verwerking dieren) voor haar rekening. Die zullen vermoedelijk de helft van de totale kosten van de hele operatie bedragen.

Europa zal de helft van de kosten terugbetalen.

De vergoedingen zullen binnen de 2 maanden uitgekeerd worden. Tot slot besliste Tavernier, op unaniem advies van zijn raadgevers, dat duivenvluchten en vinkenzettingen opnieuw mogelijk zijn behalve in de provincies Antwerpen en Limburg.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer