PRB-terreinen worden industriezone voor 2006

De vroegere terreinen van munitiefabriek PRB in Lommel worden op dit moment gesaneerd door eigenaar Balim. Het is de bedoeling om er een industrieterrein uit te bouwen vóór 2006, om nog te kunnen rekenen op broodnodige Europese steun.

ghouben

“De sanering is bijna afgerond.Als OVAM daarna de nodige bodemattesten aflevert, kan gestart worden met de ontwikkeling van die terreinen,” zegt burgemeester Louis Vanvelthoven van Lommel. Samen met de gronden in Balen ligt er ruim 250 hectare. De afgegraven vervuilde grond wordt ter plaatse gestapeld en behandeld. In Balen willen ze volgend jaar starten met de sanering.

De ontwikkeling van het nieuwe industrieterrein gebeurt in overleg met de twee gemeenten, Balim (de huidige eigenaar van de terreinen in Lommel), de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij (GOM), de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), stedenbouw, de provinciebesturen van Antwerpen en Limburg, Umicore en de NMBS.

Umicore wordt in het overleg betrokken omdat het huidige transport van de zinkfabriek nog door dorpskernen gebeurt,en een betere ontsluiting van de fabriek via het nieuwe industrieterrein moet kunnen.

De GOM werkt op dit moment alvast aan het milieu-effectenrapport voor de site, en een structuurschets voor de plannen wordt opgemaakt. “Na de structuurschets komt er een verkaveling en worden de wegen getrokken,”aldus Vanvelthoven.Zo zouden ook de wegen van industriezone Kristalpark worden doorgetrokken en komt er de ontsluiting van Umicore.

Agalev vraagt intussen om een zone voor luidruchtige sporten te plannen op het terrein - bijvoorbeeld voor motorcross.Lommel heeft daartegen voorlopig geen bezwaar, Balen is daarvoor niet gewonnen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer