Belgen toleranter tegenover agressief rijgedrag

Agressief rijgedrag neemt wereldwijd toe, maar de Belgische chauffeurs worden steeds toleranter tegenover verkeersaggressie. Dat is één van de conclusies uit een bevraging die de Responsible Young Drivers (RYD) lieten uitvoeren bij ruim dertienduizend chauffeurs uit 23 (vooral Europese) landen. De RYD spreken van een "verontrustend fenomeen".

Belga

Tegenover een gelijkaardige bevraging uit 1999 steeg het aantal Belgische chauffeurs dat verklaarde het slachtoffer te zijn geworden van verkeersagressie met 17 procent, terwijl het aantal bestuurders dat zegt zich nooit te irriteren aan andermans rijgedrag, daalde met 23 procent. Ook vergelijkende resultaten uit andere Europese landen bevestigen deze beweging naar meer tolerantie.

De enquête werd uitgevoerd door het studiebureau EOS Gallup Europe bij 13.673 bestuurders uit 23 landen, waaronder de 15 EU-lidstaten. In alle landen zegt een meerderheid van de chauffeurs zich soms sterk te ergeren aan het rijgedrag van andere bestuurders. De meerderheid van de bevraagden zegt ook dat het verkeer de laatste jaren agressiever is geworden. Voor de RYD een signaal dat verkeersagressie een groeiend probleem is dat wereldwijd moet worden aangepakt.

De bevraging toont volgens de RYD aan dat agressieve chauffeurs vaak zelf het slachtoffer zijn geworden van verkeersagressie. Van alle bevraagde bestuurders uit de EU zegt 48 procent het laatste jaar het slachtoffer te zijn geworden van verkeersagressie (in België 63 procent). Eenenvijftig procent van diezelfde bestuurders zegt ooit zelf agressief te hebben gereden (België: 47 procent).

De studie toont aan dat de vormen van verkeersagressie verschillen volgens continenten en landen: in Australië zeggen 77 procent van de bevraagden geconfronteerd te zijn geweest met obscene gebaren. In Japan was dat slechts bij 9 procent van de bestuurders het geval. De Japanners hebben dan weer massaal af te rekenen met bumperklevers (70 procent).

De top vijf van de meest irritante vormen van agressief rijgedrag in België bestaat uit: inhalen op de pechstrook wanneer het autowegverkeer vertraagt, misbruik van grootlichten door een tegenligger of achtervolger, oprijden van een al volzet kruispunt, gebruik van de linkerrijstrook tot net voor de afrit en dubbel parkeren wanneer er in de buurt parkeermogelijkheden zijn.

Dubbel parkeren is trouwens de grootste irritatie bij de chauffeurs uit de EU, voor het abusief rijden met grootlichten en het oprijden van een overvol kruispunt.

De enquête wijst volgens de RYD ook op een verband tussen ongevallen en agressief rijgedrag. Slachtoffers en daders van agressief rijgedrag verklaarden vaker dat ze een of meer ongevallen hebben gehad dan anderen.

Volgens de RYD toont de studie aan dat verkeersagressie mondiaal moet worden aangepakt door een beleid dat gestoeld is op opvoeding, sensibilisering, aanpassing van infrastructuur en gepaste bestraffing.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer