Helft van Vlaamse armen woont in steden

Terwijl de 13 Vlaamse steden ongeveer een kwart van de Vlaamse bevolking huisvesten, is dat wat het aantal armen betreft ruim de helft en zo'n 40 procent voor het aantal jonge en langdurig werklozen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Van Grembergen op een schriftelijke vraag van Dirk Holemans (Agalev).

Belga

Van de 21.081 bestaansminimumtrekkers of leefloners in Vlaanderen woonden er begin 2002 11.000 of 52,2 procent in de steden, een percentage dat na een zeer licht stijgende trend in de periode 1996-2000 (van 55,9 tot 56,4 procent) sindsdien terug gedaald is. In de periode 1998-2000 steeg ook het aantal kinderen dat in steden geboren werd in kansarme gezinnen. Het aantal in de steden bedroeg in 2000 1.522 op een totaal van 2.919 (52,1 procent) pasgeborenen in kansarme gezinnen, tegenover 1.263 op 2.603 (48,5 procent) in 1998. Cijfers voor nadien zijn nog niet beschikbaar.

Het aandeel jonge en langdurig werklozen in steden op het totaal aantal in Vlaanderen is de jongste jaren duidelijk toegenomen. Op 30/6/2002 woonde 38,2 procent van de Vlaamse uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 in steden tegenover 34 procent in 1996. Wat de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen langer dan 1 jaar betreft, was dat in 2002 40 procent tegenover 33,4 procent in 1996. Het aandeel weduwen, invaliden en gepensioneerden in steden op het totaal aantal in Vlaanderen bleef in de periode 1998-2002 constant op 27 procent.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer