Sp.a wil verbod cruise-control

Daan Schalck, kamerlid voor de sp.a, wil de automatische piloot voor vrachtwagens (cruise control) verbieden. Hij hoopt met de maatregel ongevallen zoals recent op de E17 te voorkomen. Werkgeversorganisaties SAV en Febetra zijn al geruime tijd voorstander van een verbod.

Belga

Indien hij herverkozen wordt, wil de volksvertegenwoordiger in september of oktober in het nieuwe parlement een wetsvoorstel indienen die het gebruik van de cruise-control op de Belgische wegen verbiedt. Als ze hun cruise-control hebben opstaan, durven chauffeurs wel eens hun voeten op het dashboard te zetten, waardoor hun aandacht en hun reactiesnelheid bij onverwachte gebeurtenissen verzwakken, poneert sp.a-verkeersdeskundige.

Schalck verkiest het verbod op te nemen in de verkeerscode boven de aanpassing van de technische reglementering van de vrachtwagens. De aanpassing moet op Europees niveau gebeuren en zoiets neemt al snel drie tot vier jaar in beslag, meent hij. België kan met haar wegcode het voortouw nemen en in Europa de discussie opstarten om op termijn het technisch reglement te wijzigen.

Verkeersborden aan de grenzen zouden de buitenlandse vrachtwagenchauffeurs waarschuwen dat het gebruik van de automatisch piloot in ons land verboden is. Ook pleit de sp-a'er voor de uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtwagens tot een groot deel van het autosnelwegennet: de experimenten die op sommige plaatsen in Vlaanderen met het inhaalverbod werden gevoerd, werden algemeen gunstig geëvalueerd, stelt Schalck. Verder wil hij dat het gerecht bij controles op vrachtwagens de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgevers onderzoekt. "Niet zelden is de zware werkdruk waaronder de vrachtwagenbestuurders moeten werken de reële oorzaak van de verkeersonveiligheid", meent Schalck.

Werkgeversorganisaties SAV en Febetra reageren beide positief op het voorgestelde verbod. Liliane De Wilde van SAVV geeft toe dat de cruise-control in combinatie met de snelheidsbegrenzer de aandacht verzwakt. De Vlaamse wegvervoerdersorganisatie is al jaren voorstander van de afschaffing van de cruise-control, in àlle wagens, stelt De Wilde. De SAV ziet dit echter liever gebeuren via een aanpassing van het technisch regelement. Het verbod moet immers op Europees niveau doorgevoerd worden.

Febetra merkt op dat de organisatie het verbod eerder al aangekaart heeft bij de overheid, maar totnogtoe is niets uit de bus gekomen. In tegenstelling tot SAV is Febetra voorstander van een verbod via de wegcode. "Dat is sneller en in sommige vrachtwagens heeft de cruise-control nog andere functies", merkt Isabelle De Maegt op. Volgens de woordvoerster is controle geen obstakel: via de tachograaf kan de politie nagaan of de vrachtwagenbestuurder een lange tijd eenzelfde snelheid heeft aangehouden of niet. Het inhaalverbod daarentegen wordt voor Febetra enkel als zinvol aanzien als wetenschapplijk is bewezen dat die maatregel het aantal ongevallen daadwerkelijk vermindert. Febetra pleit daarom voor de oprichting van een instituut voor ongevallenanalyse naar Frans voorbeeld. "Als wetenschappelijk blijkt dat het inhaalverbod de verkeersveiligheid verhoogt, staan wij daar open voor", aldus De Maegt. Maar voorlopig is dat nog niet bewezen, luidt het.

Febiac, de Belgische autoconstructeurs, wil ook enkel een maatregel op Europees niveau. Met het verbod bestaat wel het risico dat de invoering van de 'adaptive cruise control' afgeremd wordt, vreest woordvoerder Joost Kaesemans. De 'adaptive cruise control' controleert de snelheid en afstand tot de voorligger en waarschuwt de bestuurder indien de afstand te klein wordt, wat het bestaande systeem veiliger maakt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer