Epidemie in rusthuis Geraardsbergen

Ruim een kwart van de inwoners van het OCMW-rusthuis Denderoord in Geraardsbergen is ziek. Volgens OCMW-voorzitter Erwin Franceus gaat het hoogstwaarschijnlijk om een griepepidemie.

Belga

"De getroffen bejaarden hebben allemaal koorts en sommige van hen moeten ook hoesten. Ze ervaren een algemeen gevoel van onbehagen".

Denderoord is bevolkt door hoogbejaarden, de meesten tussen de 80 en de 100 jaar oud. De eerste symptomen staken op 8 april de kop op en momenteel zijn 39 van de 135 bewoners getroffen. Een tiental is preventief in het ziekenhuis opgenomen, omdat ze de symptomen in ergere mate hadden en ook met ademhalingsmoeilijkheden kampen. Ook heeft een achttal personeelsleden zich ziek gemeld, maar Franceus weet niet of zij dezelfde symptomen vertonen als de bejaarden.

Begin volgende week zal wellicht duidelijk zijn wat de ziekte veroorzaakt heeft.

Voorlopig is niet geweten of het om een griepepidemie gaat, laat staan of het bacterieel dan wel viraal is. "Met voedsel heeft het naar alle waarschijnlijkheid niets te maken, omdat niemand diarree heeft. Legionella en SARS zijn ook uitgesloten", aldus Franceus. Mogelijk heeft een nieuwe bewoner of een bezoeker de kwaal binnengebracht.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer