Sint-Truiden: Bodytrip helpt jongeren met vragen over drugs

1.800 leerlingen verdeeld over alle netten van het secundair onderwijs in Sint-Truiden nemen van 24 tot 30 april deel aan een drugspreventieweek. Hoogtepunt in die week is Bodytrip, een drieledige zoektocht in het centrum van Sint-Truiden.

ghouben

Bedoeling is dat de leerlingen alle diensten die in Sint-Truiden met verslaving te maken hebben, beter leren kennen. Tijdens hun trip krijgen ze ook antwoorden op hun vragen over verslaving.

16 diensten of organisaties verlenen hun medewerking aan het project, waaronder het preventiehuis, JAC,CAD, CC De Bogaard, lokale politie, jeugddienst, welzijnsdienst en het psychiatrisch centrum Ziekeren, dienst spoedgevallen, plaatselijke apothekers,en de AA.Voorts worden de leerlingen gewezen op de mogelijke lichamelijke gevolgen die drugsgebruik met zich meebrengt. Iedere dienst is gerelateerd aan een orgaan of lichaamsdeel dat aangetast kan worden bij al dan niet illegaal drugsgebruik - vandaar ‘Bodytrip’.

Bovendien worden de leerlingen bewust gemaakt van de aanwezigheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van producten in het straatbeeld van Sint-Truiden. Als afsluiter bekijken de leerlingen een film over verslaving, om die nadien in schoolverband te bespreken.

“Met het project wil de preventiedienst leerlingen bereiken op een speelse maar leerrijke manier. Uit voorgaande projecten blijkt immers dat jongeren sneller geneigd zijn om informatie op te nemen als die op een creatieve en interactieve wijze gebracht wordt,” zegt preventieambtenaar Kim Herbots.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer