Vogelpest: gemeenten vragen eenduidige informatie

De burgemeesters van de zes Noord-Limburgse gemeenten die in het toezichtsgebied liggen, hebben er donderdagmorgen tijdens een werkvergadering in Hechtel-Eksel bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV) op aangedrongen om eenduidige informatie en richtlijnen inzake de bestrijding van de vogelpest te geven en meer duidelijkheid omtrent de vergoedingen aan de getroffen bedrijven te verstrekken.

Belga

Minister van Volksgezondheid Jef Tavernier zei na afloop van de vergadering dat er met de betrokken gemeenten, alsook met de Limburgse provinciegouverneur, de politiecommissarissen en de brandweer concrete afspraken gemaakt werden met betrekking tot informatieverstrekking en hun welbepaalde taakbeschrijving. Tavernier zei ook dat de ruimingen van pluimveebedrijven in Meeuwen-Gruitrode en Peer vermoedelijk al tegen donderdagavond beëindigd zullen zijn en dat de betrokken bedrijven via het Sanitair Fonds zullen vergoed worden en dit uiterlijk binnen de 60 dagen. Tavernier riep de hobbyisten tot slot uitdrukkelijk op om de uitgevaardigde maatregelen na te leven om een verdere verspreiding van de vogelpest in ons land tegen te gaan.

Burgemeester Lode Ceysens van Meeuwen-Gruitrode had donderdagmorgen scherpe kritiek geuit op het FAVV. Volgens Ceysens werd door het FAVV tegenstrijdige informatie via fax verspreid, die deels te wijten was aan interpretatieverschillen. Het ging met name om richtlijnen van het FAVV inzake het vervoer van tweehoevigen en paarden en het afvoer van mest. Ceysens verweet het FAVV tevens dat het niet over een draaiboek beschikte om in geval van crises snel en kordaat te kunnen optreden.

Gedelegeerd bestuurder van het FAVV Piet Temsche sprak dat donderdag in Hechtel-Eksel tegen. Volgens Temsche hanteerde het FAVV wel degelijk een draaiboek naar aanleiding van de vogelpestcrisis in ons land en is de opstart van maatregelen in Belgisch Limburg in tegenstelling tot in Nederland zeer snel gebeurd en zal de opruiming binnen de 48 uren na de eerste melding van een mogelijke besmetting beëindigd zijn.

Ook burgemeester Lode Ceysens van Meeuwen-Gruitrode verklaarde na afloop van de werkvergadering dat hij een aantal duidelijke antwoorden vanwege het FAVV had ontvangen. In Meeuwen-Gruitrode werden gisteren/woensdag 5 pluimveebedrijven geruimd en in totaal 55.000 stuks pluimvee vernietigd. Bij 79 particulieren werden 619 stuks vernietigd. Donderdag zullen er in Meeuwen-Gruitrode en en het nabijgelegen Peer nog drie bedrijven geruimd worden en 180.000 stuks pluimvee vernietigd.

Lode Ceysens kondigde tot slot aan dat het vervoer van paarden en tweehoevigen in een straal van 3 kilomter rondom het bedrijf waar mogelijk een besmetting met vogelpest werd vastgesteld, sedert donderdag weer toegelaten is. Ook Tavernier zei dat de afgekondigde maatregelen in de bufferzone vermoedelijk na het weekend versoepeld zullen worden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer