Ondernemerschap in België verder gedaald in 2002 (GEM-studie)

De graad van ondernemerschap in België is het afgelopen jaar gedaald van 4,6 tot 3 procent. In de landenklassering daalde België van de 29ste naar de 35ste plaats op 37 landen. De cijfers komen uit de jaarlijkse Global Entrepreneurship Monitor, een onderzoek van de Vlerick Leuven Gent Management School naar ondernemerschap. De graad van ondernemerschap verwijst niet naar het aantal bestaande ondernemers in de actieve bevolking, wel naar individuele initiatieven om een nieuw bedrijf op te richten of een jong bedrijf uit te breiden.

Belga

Thailand en India scoren het hoogst met 19 en 18 procent. De Verenigde Staten en Nederland komen uit op respectievelijk 11 en 5 procent. De West-Europese landen vormen een homogene groep met 6 procent ondernemerschapsactiviteit. Enkel Rusland en Japan doen het slechter dan België.

De Belgische doorsnee-ondernemer is een relatief hooggeschoolde man tussen 35 en 44 jaar. Het aantal vrouwelijke ondernemers tegenover mannelijke daalde van 0,8 naar 0,5 procent in 2002. Redenen voor de lage score zijn het gebrek aan een goede beeldvorming over ondernemerschap en financieringsproblemen in de periode net vo/o/r of na de opstart van een bedrijf.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer