Natuurpunt tegen compensaties voor Lappersfortbos

De vzw Natuurpunt wil niet weten van compensaties voor de redding van het Lappersfortbos in Brugge. Het kan niet dat er nieuwe industriegebieden worden aangesneden nu het Lappersfortbos daar niet mag voor gebruikt worden, zo stelt de natuurbeweging donderdag in een mededeling. In het dossier wordt misbruik gemaakt van een niet-bestaande compensatiemaatregel, vindt Natuurpunt. "In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd integendeel beslist om 38.000 hectare extra groengebieden aan te duiden. Iedereen is het er immers over eens dat er in Vlaanderen veel te weinig natuur is", aldus de beweging.

Belga

Als er op bepaalde plaatsen groen wordt weggeknipt, kan er nooit 38.000 hectare extra groen bijkomen, redeneert Natuurpunt. Van een compensatie kan voor de vereniging dan ook geen sprake zijn. Er is bovendien geen reden om de industrie te compenseren. "Ten eerste is het betrokken gebied in de praktijk een groengebied. (...) Het zou al te gek zijn bossen te rooien of vochtige weilanden op te hogen omdat ze toevallig in industriegebied liggen, en tegelijk elders op zoek te gaan naar plaatsen om bossen aan te planten." "Ten tweede is er op dit moment geen nood aan extra bedrijventerreinen in het Brugse. Bestaande en reeds ingerichte industriezones dienen eerst opgevuld te worden vooraleer nieuwe gronden worden aangesneden. Er moet ook werk gemaakt worden van de sanering van vervuilde bedrijfsterreinen", zo luidt het nog in de mededeling.

En "ten derde kan het helemaal niet dat het Lappersfort gered wordt ten koste van het bijzonder waardevolle Chartreuzegebied", besluit Natuurpunt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer