Controverse tussen FET en VS-ambassadeur over interview

Er is een controverse over een interview dat De Financieel Economische Tijd (FET) heeft gehad met de Amerikaanse ambassadeur in België, Stephen F. Brauer. De krant pakte vrijdag op haar voorpagina uit met het interview. De VS-ambassadeur reageert "woedend" en stelt "foutief te zijn geciteerd". De FET blijft volledig achter het artikel staan.

Belga

De controverse draait vooral rond de uitspraken die Brauer zou hebben gedaan over de NAVO-zetel in België. In het interview praat de VS-ambassadeur over de gevolgen van de stugge Belgische houding inzake Irak. Zo blokkeerde ons land binnen de NAVO de Amerikaanse vraag voor hulp aan Turkije in het geval van een Irak-oorlog. "Wanneer er nog eens wordt gepraat over de toekomstige zetel van de NAVO, komt de Belgische houding zeker ter sprake", citeert de FET Brauer.

De Amerikaanse ambassade verspreidde vrijdagmorgen al een mededeling waarin wordt gesteld dat de VS hun standpunt over de NAVO-zetel in België niet hebben gewijzigd en er dus geen plannen zijn om het bondgenootschap in de toekomst niet langer in Brussel te laten zetelen. In die mededeling wordt gewag gemaakt van verklaringen van de ambassadeur die verkeerd zijn geïnterpreteerd. In een persoonlijk schrijven aan premier Guy Verhofstadt zegt Brauer "absoluut woedend te zijn omdat hij op dergelijke manier verkeerd is geciteerd". De ambassadeur zegt een Engelse vertaling van het artikel in de FET te hebben gelezen. "Het staat vol foutieve citaten en verdraaiingen (niet alleen over de NAVO-kwestie) van wat ik eigenlijk heb gezegd", luidt het.

De hoofdredactie van de FET stelt in een reactie "volledig achter het artikel te blijven staan". Auteur Carl Pansaerts vindt de reactie van de Amerikaanse ambassadeur "onzin". "Een week vóór het interview heb ik mijn vragen doorgemaild aan de ambassade. De vragen zijn ook doorgenomen met de woordvoerder van de ambassadeur", aldus de journalist. "Men zag geen graten in die vragen. Ook de vraag wat de impact van de Belgische houding inzake Irak zou kunnen zijn op Brussel als vestigingsplaats van de NAVO stond erin. Ik ben tijdens het interview zo dicht mogelijk bij de vragenlijst gebleven, heb alles opgenomen op tape. Alle dingen die in het uiteindelijke artikel staan, zijn juist", gaat Pansaerts voort. Volgens de journalist toont de reactie van de VS-ambassadeur en de controverse aan "hoe diep de bilaterale betrekkingen tussen België en de VS gevallen zijn".

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer