ACV zegt njet tegen regionalisering sociale zekerheid

Een regionalisering van de sociale zekerheid zal op het "njet" stuiten van het ACV. Dat heeft Luc Cortebeeck, voorzitter van de christelijke vakbond, dinsdag gezegd bij de voorstelling van het ACV-memorandum. De financiering van die sociale zekerheid moet volgens de vakbond meer gebeuren door een algemene sociale bijdrage, dus mét inbegrip van een vermogensbelasting.

Belga

De sociale zekerheid blijft voor het ACV het belangrijkste herverdelingsmechanisme. De structuur en de financiering ervan kunnen wel anders. Het ACV wil de bestaande bijzondere sociale zekerheidsbijdrage vervangen door een algemene sociale bijdrage. "Uitkeringen zoals kinderbijslag en gezondheidszorg zouden algemeen moeten gebeuren, niet enkel via een financiering uit arbeid", aldus Cortebeeck.

Maar de sociale zekerheid regionaliseren kan voor het ACV niet. "Dan komen we er niet uit, zowel in Wallonië niet als in Vlaanderen of in Brussel", stelde de ACV-voorzitter. Die algemene sociale bijdrage zou worden geheven op alle werkelijke inkomsten, dus ook op de vermogens. Een vermogingsbelasting is een heikel politiek punt, en dat bleek ook uit de repliek van de politici die aanwezig waren. Het ACV pleit in die zin ook voor een meerwaardebelasting op aandelen en obligaties, die daalt met de duur dat de effecten worden bijgehouden (anti-speculatief).

"Economische nonsens", vond alvast VLD-voorzitter Karel De Gucht. Joëlle Milquet (cdH-voorzitter) vond de meerwaardebelasting in theorie wel goed klinken, maar economisch moeilijk waar te maken. PS-voorzitter Elio Di Rupo is in theorie voor maar wil ook in de praktijk werk maken van de meerwaardebelasting. Essentieel hierbij is wel de kennis van de vermogens, door de aanleg van een vermogenskadaster. Jos Geysels, politiek secretaris van Agalev, hoopt de vermogensbelasting op de politieke agenda te krijgen.

Een ander dossier waar regionalisering voor het ACV uit den boze is, is het loonoverleg. Cortebeeck verwees naar de concurrentie op Europees en internationaal vlak en vindt het dan ook niet aangewezen om de schaar te zetten in dit federaal loonoverleg. Ook Di Rupo liet dinsdag een krachtig njet horen tegen een regionalisering van de loonnorm.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer