Hartinsufficiëntie niet altijd correct behandeld

In België lijden zowat 100.000 à 200.000 mensen aan hartinsufficiëntie. Hun aantal verdubbelt elke tien jaar. Toch wordt de aandoening niet altijd juist aangepakt, zo blijkt uit een onderzoek van de Europese Vereniging voor Cardiologie, waarvoor in België 621 patiënten en 72 huisartsen werden ondervraagd. De resultaten werden donderdag voorgesteld door farmaceutisch bedrijf Servier en de Belgische Vereniging voor Cardiologie.

Belga

Hartinsufficiëntie is geen ziekte, maar een complex syndroom waarbij de pompfunctie van het hart tekortschiet om te voldoen aan de energie-en zuurstofbehoeften van het lichaam. De voornaamste oorzaken ervan zijn hoge bloeddruk en hartziekten.

In België lijden tussen de 100.000 en 200.000 mensen aan de kwaal en met de vergrijzing van de bevolking zal dat de komende jaren nog verder toenemen. Cijfers wijzen uit dat het aantal elke tien jaar verdubbelt. De kans op hartinsufficiëntie stijgt immers met de leeftijd. Bij de 75-plussers heeft 1 op de 10 ermee te kampen. De helft van de patiënten sterft binnen de vijf jaar na de diagnosestelling.

Toch wordt de aandoening niet altijd goed aangepakt, zo toont de studie. Slechts 65 procent van de Belgische huisartsen vraagt een echocardiografie aan om het hartfalen vast te stellen. De echografie is volgens de onderzoekers nochtans de ideale methode om hartfalen te ontdekken.

Negenenzestig procent van de huisartsen weet dat de de graad van ernst van de symptomen moet geëvalueerd worden vooraleer een behandeling voor te schrijven, toch doet amper 25 procent dat.

Hoewel 90 procent van de artsen weet welk soort geneesmiddelen als eerste behandeling nodig zijn, krijgt maar 66 procent van de patiënten ze ook voorgeschreven. Ook blijkt de helft van de patiënten de aanbevolen dosis geneesmiddelen niet te krijgen. Ten slotte schieten de artsen ook te kort wanneer ze op zoek moeten gaan naar de onderliggende ooraaken van hartinsufficiëntie. Dat kan bijvoorbeeld een verzwakte hartspier zijn.

De Belgische Vereniging voor Cardiologie hoopt dat de studieresultaten ertoe leiden dat de behandeling van hartinsufficiëntie wordt verbeterd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer