Overleden man drie keer begraven

Tot driemaal toe hetzelfde familielid zien begraven worden. Het overkwam nabestaanden van een overleden man. De eerste maal bleek de persoon op de verkeerde plaats te zijn begraven. De tweede maal was dat volgens een rechter zo onzorgvuldig gebeurd, dat hij een derde begrafenis beval, op kosten van de betrokken Vlaamse stad, zo meldt De Juristenkrant in haar volgende editie.

Belga

Enkele weken na de eerste begrafenis liet de begrafenisondernemer aan de nabestaanden weten dat de overleden man in een verkeerd graf werd gelegd. De verantwoordelijke van de begraafplaats gaf toe dat er inderdaad een fout was begaan. Daarop werd beslist het lichaam 85 centimeter verder opnieuw te begraven.

De ontgraving vond plaats twee maanden na de begrafenis. De kist was echter blijkbaar zwaar beschadigd. Uiteindelijk werd het deksel van de kist in het juiste graf gelegd, met daarop het lichaam van de overledene in een lijkzak. Dat alles werd toegedekt met enkele planken die van de kist werden gerecupereerd, aldus De Juristenkrant.

Dat is volgens het tweewekelijkse blad niet volgens de regels van de wet. Zo stelt de wet op de begraafplaatsen en lijkbezorging dat stoffelijke overschotten in een doodskist geplaatst moeten worden. Een gemeentelijk politiereglement van de betrokken stad neemt de verplichting over en stelt dat, indien de staat van de opgegraven kist zulks vereist, ze moet worden vernieuwd of maatregelen moeten worden genomen opdat de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid beschermd worden.

De familie trok naar de rechter en die beval een derde begraving op kosten van de stad, met het respect en eerbetoon dat aan de overledenen en hun nabestaanden verschuldigd is, aldus nog De Juristenkrant. Bovendien kregen de nabestaanden een morele schadevergoeding.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer