11 pct Vlaamse schoolverlaters jaar na verlaten school nog werkzoekend

Bijna 11 pct van de schoolverlaters in Vlaanderen bleek in 2002 één jaar na het verlaten van de schoolbanken nog werkzoekend. Dat staat in een studie van de VDAB. Van die schoolverlaters had 5,2 pct in dat jaar nog niet gewerkt. Wie hoger onderwijs van het korte type volgt, heeft het meest kans om snel werk te vinden.

Belga

Het is voor het eerst dat de VDAB alle Vlaamse schoolverlaters in kaart brengt. De studie gaat over de jongeren die in 2001 de school verlieten en hun werksituatie in juni 2002. Blijkt dat van alle schoolverlaters 10,7 pct één jaar na het verlaten van de school nog werkzoekend was. Voor de mannen was dit 11,4 pct en voor de vrouwen 10,1 pct. Van de schoolverlaters deed 5,2 pct in een periode van een jaar geen enkele werkervaring op. Vooral deze groep baart de VDAB zorgen. "Ze zijn de langdurig werklozen van de toekomst".

Hoe hoger de scholingsgraad, hoe minder kans om als schoolverlater werkloos te blijven. De laaggeschoolden maken 13,8 pct uit van de schoolverlaters, maar zijn goed voor 35 pct van zij die 12 maanden later nog zonder werk zitten. De hooggeschoolden vormen bijna 40 pct van alle schoolverlaters en maken een jaar later maar 20 pct uit van de nog werkzoekende schoolverlaters.

In 2001 waren er 1.380 jongeren in Vlaanderen die hoogstens het derde middelbaar afwerkten. Meer dan een derde hiervan is een jaar later nog werkloos. Maar zelfs voor zij die werk vonden, is hun professionele toekomst twijfelachtig. Zowat 9.000 schoolverlaters maken hun middelbaar niet af. Ook hier is de toekomstige loopbaan twijfelachtig. Bij de laaggeschoolde schoolverlaters is twee op drie een man.

Wie zijn secundair onderwijs afwerkt, heeft goede troeven op de arbeidsmarkt. Vooral het technisch onderwijs scoort goed. Ook het algemeen secundair scoort goed. In het beroepsonderwijs blijken onder meer handel en vooral kleding slecht te scoren. Meisjes die technische richtingen kiezen, raken moeilijker aan werk.

Hoger onderwijs van één cyclus kan de beste cijfers voorleggen. Hier is bijna twee derden van de schoolverlaters een vrouw. Slechts 4,8 pct is na een jaar nog werkzoekend. Voor de vrouwen is dat slechts 3,7 pct, bij de mannen 6,5 pct. Toppers zijn gezondheidszorg en onderwijs. Bij de vrouwen is de absolute topper een lerarenopleiding lager onderwijs. Slechts 1,6 pct van hen was een jaar later nog werkzoekend. Architectuur en audiovisuele en beeldende kunst doen het hier minder goed.

Hoger onderwijs van twee cycli is dan weer een mannenzaak. De weinige vrouwen die hier technische richtingen kiezen (industrieel ingenieur), hebben hier wel uitstekende vooruitzichten op werk. Universitair onderwijs is het op één na best scorende studieniveau (6 pct zit na een jaar nog zonder werk). Wie absolute werkzekerheid wil, moet godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen kiezen.

Richtingen uit de gezondheidszorg (ook kinesisten), rechten en de opleiding burgerlijk ingenieur doen het eveneens uitstekend. Geschiedenis, archeologie en wijsbegeerte scoren minder goed.

Verwacht wordt dat de cijfers voor juni 2003 slechter zullen uitvallen. De jobkaart van Vlaams minister van Tewerkstelling Renaat Landuyt, die onder meer voorziet in sollicitatie-opleidingen, moet vooral de schoolverlaters zonder de minste werkervaring uit de statistieken helpen. Driehonderd jongeren werden zo in maart al aan een job geholpen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer