Beringen: Raadsleden krijgen inzage in spreidingsplan

Minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen heeft zowel het schepencollege van Beringen als de gouverneur van de provincie Limburg in het ongelijk gesteld inzake het inzagerecht van het spreidingsplan voor asielzoekers.

ghouben

Ludo Lespoix, raadslid van het Vlaams Blok, wilde weten hoeveel asielzoekers aan de stad Beringen toegewezen zijn, maar botste op een weigering van het stadsbestuur om dit document in te kijken. Lespoix diende klacht in bij de gouverneur maar ving bot. Daarop wendde hij zich tot minister Van Grembergen en die floot stads- en provinciebestuur terug.

Ludo Lespoix:“De minister stelt dat het inzagerecht van de gemeenteraadsleden onder de bevoegdheid van de gewesten valt. Dus ook de behandeling van klachten. Hij stelt ook, wat ik altijd beweerd heb, dat het spreidingsplan voor het aantal asielzoekers dat aan een gemeente toegewezen wordt, ontegensprekelijk behoort tot documenten van algemeen belang. En die mogen niet aan het inzagerecht van de raadsleden onttrokken worden.”

Woensdag heeft Lespoix op het administratief centrum opnieuw gevraagd om inzage in het bewuste document te krijgen. Plaatsvervangend secretaris Lucien Willems heeft hem echter geadviseerd om de vraag eerst schriftelijk aan het schepencollege te stellen, wat ondertussen gebeurd is.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer