"UM en LUC moeten één unief worden met twee campussen"

“LUC en universiteit Maastricht - de twee moederuniefenvan de tUL - gaan hun samenwerking zo uitbouwen dat ze door de buitenwereld gezien worden als één universiteit met 2 campussen, in Diepenbeek en Maastricht,” zegt rector Martens van LUC/tUL. Dat moet binnen de 10 jaar een feit zijn. “Sneller, als het aan ons ligt,” zegt tUL-voorzitter Jo Ritzen.

ghouben

Twee maanden is hij nu aan de slag: Jo Ritzen, de nieuwe voorzitter van universiteit Maastricht (UM) en de transnationale universiteit Limburg (tUL). Geen twee makkelijke maanden waarin de tUL geregeld onder vuur lag: de centen van de Nederlandse overheid bleven uit én de bestuurlijke organisatie bleek té ingewikkeld, waardoor onwerkbaar.

“We hebben inderdaad problemen gehad,” blikt Ritzen terug. “De gedachte van substantiële steun van de Nederlandse overheid bleek niet realistisch. Een tegenslag, ja. Maar geen beletsel om door te gaan met de tUL. In mei zal het volledige bedrag op tafel komen, via het provinciebestuur.”

“En dan is er ook de zogenaamde matching - Vlaanderen betaalt alleen voor de tUL als Nederland met hetzelfde bedrag over de brug komt, nvdr - en is dat opgelost,” vult rector Martens aan.

En dan, het tweede probleem: de ingewikkelde structuur. “De complexiteit van de organisatie kostte ons te veel tijd, te veel vergaderen,”aldus Martens. “De gekozen bestuurlijke structuur bleek niet te voldoen.Wat doe je dan als goed bestuurder? Je past het aan,” zegt Ritzen.

Bij die aanpassingen horen ook veranderingen in de inschrijvingen, de studiebeurzen, het lessenrooster.“De mobiliteit bleek ook een structureel probleem. Soms zijn studenten 1,5 uur onderweg van de ene campus naar de andere,” aldus rector Martens.

“We blijven ons onderwijs zo organiseren dat die mix er is, maar we gaan de verplaatsing proberen te beperken door ‘onderwijsactiviteiten’ te concentreren. Dus een hele dag in Maastricht of Diepenbeek, met les, labo, oefeningen. En niet heen en weer.We gaan ook meer kiezen voor docentenmobiliteit: je kan makkelijker één docent met de auto sturen, dan 50 studenten met de bus. En moderne communicatie-technieken - zoals video-conferencing - zullen meer gebruikt worden.”

De tUL zal dus geen stille dood sterven? “Integendeel. Het volledige beeld na die 2 maanden is positief. Bij studenten, bij personeel, bij mezelf. Zeker een versterking van de moederuniversiteiten. Het is de bedoeling om de samenwerking ook zo uit te bouwen dat we vanuit de buitenwereld gezien worden als één unief met twee campussen. Binnen de 5 tot 10 jaar moet dat kunnen.”

Met de twee richtingen van de tUL - informatica en bio-medische wetenschappen - proberen de twee het samenwonen alvast uit, om daar achteraf ook andere faculteiten in te betrekken, zoals economie. Diepenbeek zou ook graag afdelingen van rechten en psychologie vanuit Maastricht zien overkomen.

Maar waarom willen ze gezien worden als één unief? Ritzen:“We kunnen in Europa niet meer concurreren met Amerika in technologische vernieuwing, dat wordt een groot probleem. Daarom moeten universiteiten meer gaan samenwerken, een groter geheel worden.We gaan hier zelfs geen 10 jaar voor krijgen, het moet sneller.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer