Liberaal Appel keurt verkiezingsprogramma goed

Op een congres in Antwerpen heeft het Liberaal Appel zaterdag haar verkiezingsprogramma goedgekeurd dat in het teken staat van een "verstandig rechts beleid". In zijn slottoespraak haalde voorzitter Ward Beysen zwaar uit naar de VLD en naar Agalev.

Belga

De dertien programmapunten werden na enkele aanvullingen unaniem goedgekeurd door de zowat 500 aanwezigen in een aula van de Universitaire Instelling Antwerpen. Een verplichte integratie van migranten, zowel nieuwkomers als latere generaties, een meer efficiënte politie en een verzet tegen het "gedoogbeleid" inzake softdrugs zijn enkele van de programmapunten.

Het Liberaal Appel vraagt meer aandacht voor een ondernemingsvriendelijk klimaat en voor de automobilist. De partij vindt het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok ondemocratisch. Inzake ethische kwesties neemt het Liberaal Appel geen officieel standpunt in. De leden krijgen daarin gewetensvrijheid. In het programma wordt voorts het "groene communisme" gehekeld omdat Agalev de jobs van mensen in het gevaar zou brengen.

In zijn slottoespraak profileerde Beysen het Liberaal Appel als de "echte liberale partij in Vlaanderen", die de centrum-rechtse krachten wil bundelen. Hij haalde persoonlijk uit naar VLD-voorzitter Karel De Gucht, die hij inmenging in de voorbije Antwerpse politieke crisis verweet. "Antwerpen in de greep van Keizer Karel uit Berlare", aldus Beysen. Volgens hem heeft de VLD echter zwaar gezichtsverlies geleden door toch in te stemmen met Patrick Janssens als burgemeester.

Beysen noemde de VLD een "vulgaire kiesvereniging" die zichzelf heeft verzwakt door het aantrekken van overlopers uit andere partijen die verklaren dat ze nauwelijks iets met het liberale gedachtengoed te maken hebben en door de "eindeloze compromissen met de groene communisten".

Beysen schoof drie prioriteiten naar voor: een samenlevingsmodel zonder regelgeverij op bevel van de groenen, gedaan met het "jennen" van de werkende bevolking en aandacht voor een ondernemingsvriendelijk klimaat.

Hij noemde de balans terzake van de regering-Verhofstadt catastrofaal en pleitte voor een reële administratieve vereenvoudiging door voor elke nieuwe wet er twee af te schaffen en het brengen van de concurrentiepositie van de bedrijven tot op het niveau van de belangrijkste handelspartners. Voor het Liberaal Appel moet er ook een BTW-verlaging voor de horeca tot 6 pct komen en een volledige aftrekbaarheid van restaurantkosten. Beysen haalde uit naar de verlaging van de vennootschapsbelasting, die volgens hem een lege doos is omdat ze budgettair wordt geneutraliseerd door de afschaffing van fiscale voordelen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer