Senaat over genocidewet: zitting geschorst

De Senaat is zaterdag bijeen om te debatteren over het advies van de Raad van State over het wetsontwerp tot aanpassing van de genocidewet en te stemmen over de wet. De zitting begon onmiddellijk met een schorsing om het advies te kunnen bestuderen. Verschillende partijen zijn intussen van plan amendementen in te dienen.

Belga

Het wetsontwerp werd eerder in de Kamer geamendeerd met een wisselmeerderheid. Groenen en socialisten keurden de tekst toen niet goed. Het geamendeerde ontwerp zwakt de draagwijdte van de bestaande genocidewet af. Buitenlandse leiders of personen die zich schuldig maken aan misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden of genocide kunnen in ons land nog altijd vervolgd worden, als daar Belgen bij betrokken zijn of personen die drie jaar in ons land wonen. Als dat niet het geval is, kan de regering beslissen het dossier door te verwijzen naar het land van herkomst van de vermoedelijke dader. Maar de Raad van State heeft moeite met die bepaling uit paragraaf vier van het wetsontwerp.

De start van de Senaatszitting was zaterdag gepland om 14.30 uur, maar ze begon pas om 15 uur. Op vraag van MR-fractieleider Philippe Monfils schorste Senaatsvoorzitter Armand Dedecker de zitting meteen, tot 15.45 uur. In de wandelgangen maakten PS, Ecolo, Agalev enerzijds en cdH anderzijds duidelijk dat ze een amendement op de wet willen indienen om paragraaf vier te schrappen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer