Vossen en verzanding bedreigen natuurreservaat Het Zwin

In het cultureel centrum Scharpoord in Knokke-Heist is vrijdag met een studiedag hulde gebracht aan conservator Guido Burggraeve van het natuurreservaat Het Zwin. Burggraeve was er 32 jaar lang conservator. Er werd ook stilgestaan bij de toekomst van het oudste natuurreservaat in België. Na vijftig jaar vormen de groeiende vossenpopulatie en de verzanding de grootste bedreigingen voor het Zwin.

Belga

Het natuurreservaat werd vijftig jaar geleden gesticht door graaf Leon Lippens, vader van de huidige bewindvoerders Leopold en Maurits. Beide heren bedankten hun trouwe conservator voor de vele uren die hij in het reservaat spendeerde en voor de uitstraling die hij aan het reservaat gaf.

De onlangs op rust gegane Guido Burggraeve wees op de verdiensten van de hele familie Lippens. "We mogen niet vergeten dat zonder hen het Zwin een aantal bedreigingen niet had overleefd", zei hij, onder meer wijzend op de vroegere plannen om de Koninklijke Baan door te trekken tot in Breskens.

Zowel Guido Burggraeve als zijn opvolger Kris Struyf pleitten voor een aantal maatregelen zodat het Zwin in de toekomst zijn waarde kan blijven behouden. Er is immers de vaststelling dat steeds meer broed- en rustvogels wegblijven uit het Zwin. Sommige vogelsoorten wijken uit naar Zeebrugge.

"Destijds telden we hier 9.000 koppels kopmeeuwen", vertelt Burggraeve. "Nu tellen we er nog een veertigtal. Vermoedelijk ligt de stijgende vossenpopulatie aan de oorzaak". Volgens Lippens is ook de hazenpopulatie in de polders met 90 procent gedaald. Daarenboven is er het probleem van de verzanding van het Zwin. Minder waterpartijen trekken ook minder vogels aan.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Zwin is een plan opgevat om het bezoekerscentrum. Het centrum zal educatief aantrekkelijker worden gemaakt door gebouwen te vernieuwen en de kleine vogelkooien te vervangen door grote doorlooptenten uit netten.

"Momenteel is de opmaak van het milieu-effectenrapport nog volop bezig", zegt Kris Struyf. "We hopen eind 2004 met de werken te kunnen beginnen. Het Zwin zal dan één winterperiode voor het publiek gesloten zijn."

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer