Waterfront dringt aan op snelle invoering integraal waterbeleid

Het Vlaams Waterfront, een netwerk van een tiental regionale milieu-organisaties, eist dat de Vlaamse regering en het Vlaams parlement dringend werk maken van de goedkeuring van het decreet Integraal Waterbeleid. Dat heeft het Waterfront zaterdag verklaard op een actiedag naar aanleiding van Wereldwaterdag. Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt de toekomstige organisatie van het waterbeleid in Vlaanderen. Het moet een oplossing bieden aan de problemen die er zijn door de enorme versnippering van bevoegdheden die vandaag bestaat. Bedoeling is een gezamenlijke aanpak in het leven te roepen voor problemen op het vlak van waterkwaliteit, verdroging en overstromingen. Daarnaast bevat het decreet belangrijke instrumenten om wateroverlast tegen te gaan, bijvoorbeeld het aanduiden van overstromingsgebieden.

Belga

Het Vlaams Waterfront, opgericht door de Bond Beter Leefmilieu, is een netwerk van tien regionale milieu-organisaties en is inmiddels bijna een half jaar actief. "Het doel van het Waterfront is een beter waterbeleid en -beheer in Vlaanderen", zegt coördinatrice Ilse Smitz. "Wat we willen is proper water voor mens en natuur. Het oppervlakte- en het grondwater moet voldoen aan de ecologische basisnormen vastgelegd in de Europese wetgeving. Ook willen we dat er meer ruimte komt voor water. Waterlopen moeten een volwaardig onderdeel uitmaken van onze stedelijke en landelijke omgeving. Tot slot moet water duurzaam en evenwichtig beheerd en gebruikt worden".

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer