Driehoeksoverleg moet dialoog openen over partnergeweld

Op initiatief van federaal minister van Volksgezondheid Jef Tavernier had zaterdagmorgen in Brussel een ontmoeting plaats tussen medici, hulpverleners en gerecht rond 'partnergeweld'. Al deze groepen worden vanuit hun eigen maatschappelijke opdracht met geweld onder partners, en meestal tegen de vrouw, geconfronteerd. De studiebijeenkomst bood vooral de gelegenheid de diverse invalshoeken te presenteren. Afgesproken is dec dialoog rond mogelijke oplossingen voort te zetten.

Belga

Ondanks de omvang van het fenomeen blijft er naar verluidt een grote aarzeling om het probleem grondig en gestructureerd aan te pakken. Een zekere schroom voor wat in de privé-sfeer gebeurt, is één van de oorzaken. Maar ook de verschillende benadering door diverse diensten staat een efficiënte aanpak in de weg, aldus het kabinet van minister Tavernier zaterdagnamiddag in een mededeling. Daarom bood deze studiedag een open platform.

Eén op tien vrouwen kreeg ooit te maken met ernstig geweld vanwege de partner. Onderzoek bevestigt bovendien dat partnergeweld voorkomt in elk sociaal milieu. Het wettelijk kader waarbinnen partnergeweld strafbaar is, is niet alleen geldig voor gehuwden, maar geldt voor alle affectieve en seksuele relaties, zelfs nadat de relatie beëindigd is. Er is bovendien een speciale meldingsplicht voor geweld bij minderjarigen in een gezinscontext. Artsen en verpleegkundigen worden geregeld geconfronteerd met de gevolgen, zowel psychisch al fysisch, van partnergeweld. Vanuit de medische benadering staat zorg en genezing centraal. Er wordt niet altijd naar de oorzaken van de letsels gepeild of het thema 'partnergeweld' wordt niet uitdrukkelijk ter sprake gebracht. Het slachtoffer kan zich hierdoor in de steek gelaten voelen. Omgekeerd komt het ook voor dat het slachtoffer net wil vermijden dat naar de oorzaken wordt gepeild.

Vanuit juridisch oogpunt worden medici geacht aangifte te doen bij de gerechtelijke instanties. Vanuit deontologisch oogpunt is dit vaak niet vanzelfsprekend. Moet of mag een arts partnermishandeling melden? Kunnen of moeten medici zich in eerste instantie richten tot de hulpverlening? Hebben zij een signaalfunctie? Dikwijls kent de arts alle betrokkenen in het gezin en is hij/zij ook arts van de geweldpleger. Durven vrouwen zich nog tot hun arts wenden, als ze weten dat het beroepsgeheim kan opgeheven worden? Tijdens deze studiebijeenkomst werden in de eerste plaats de diverse invalshoeken gepresenteerd. Er werd meteen afgesproken de dialoog rond een aantal oplossingen voort te zetten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer