CAO-voorstel voor Philips Hasselt bereikt

Vakbonden en directie van de Hasseltse Philipsvestiging hebben donderdagavond een voorstel van CAO bereikt voor de ruim 600 bedienden die in het kader van de aangekondigde herstructurering moeten afvloeien. Dat heeft vakbondsafgevaardigde Eddy Verpoorten namens het BBTK laten weten.

Belga

Het akkoord zal dinsdag aan het personeel voorgelegd worden. De vakbonden hebben er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat de cao voor de bedienden dan ook officieel afgesloten zal kunnen worden.

Belangrijkste krachtlijnen van het CAO-voorstel zijn brugpensioen vanaf 50 jaar of ouder. Voor de brugpensioenregeling, die loopt tot maart 2005, komen een 50-tal bedienden in aanmerking. Daarnaast kwamen vakbonden en directie ook een regeling overeen voor de naar schatting 150 personeelsleden die binnen de gedwongen ontslagregeling vallen. Zij kunnen rekenen op een ontslagregeling volgens de formule-Claes, inclusief een morele schadevergoeding en sluitingspremie.

Voor diegenen die vrijwillig vertrekken is er eveneens een ontslagregeling voorzien volgens de formule-Claes, met dit verschil dat die bedienden en kaderleden ook recht hebben op een gemiddelde sluitingspremie van 125 euro per dienstjaar.

De laatste groep van werknemers die op de Philipssite in Hasselt werk vinden in bedrijven die door Philips zelf werden aangetrokken, zoals onder meer het Genkse IPTE, krijgen een gelijkaardige ontslagregeling, maar dienen wel 20 procent van het bedrag van hun morele schadevergoeding in te leveren. Voorwaarde hier is wel dat de betrokken werknemers tenminste één jaar bij de nieuwe werkgever aan de slag kunnen alvorens ze moeten inleveren.

De onderhandelingen in het kader van de CAO voor de arbeiders verlopen veel minder vlot. Daar hebben beide partijen de verzoening aangevraagd omwille van de onoverbrugbare standpunten inzake de hoogte van de sluitings- en verbrekingsvergoedingen. Een sociaal bemiddelaar zal op 2 april aanstaande de plooien tussen beide partijen glad proberen te strijken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer