Energietaks zal in België tot lichte prijsstijgingen leiden

Het Europese akkoord over de energiebelasting zal de prijs van brandstoffen in België in de komende jaren hoger duwen. Enorme prijsverhogingen vallen echter zeker niet te verwachten. Landbouw- en vervoerbedrijven worden ontzien, de concurrentiepositie van andere bedrijven zou niet verzwakt worden.

Belga

De ministers van Financiën van de EU werden het in de nacht van donderdag op vrijdag na zo'n zes jaar discussie eens over minimale taksen op energieverbruik. EU-commissaris voor Interne Markt Frits Bolkestein liet het eerder al verstaan: de Europese afspraak is een kaas met grote gaten. Om een akkoord te bereiken, hebben heel wat landen uitzonderingen bekomen, vooral voor hun wegvervoerders.

Het akkoord is een compromis tussen EU-lidstaten met reeds hoge taksen en landen met goedkope energie. België zit momenteel zowat halfweg tussen die uitersten, en moet daarom slechts beperkte verhogingen doorvoeren.

Zo moeten de accijnzen op diesel stijgen van 290 euro per duizend liter vandaag naar 302 euro. België krijgt wel wat uitstel, de 302 moet pas bereikt worden tegen 2007. Ook voor de volgende stap, naar 330 euro krijgt België meer tijd, tot 2012.

Voor minister van Financiën Didier Reynders was het belangrijk dat hij een algemene uitzondering krijgt voor landbouw. Alle energie gebruikt door landbouwers, tuinders en viskwekers mag aan nul procent belast worden.

Ook voor bedrijven die heel veel energie gebruiken (chemie, cement,...) kunnen van een nultarief genieten. Andere bedrijven kunnen maximaal vijftig procent reductie krijgen.

Over het akkoord tussen ministers van Financiën mag het Europees Parlement nu een advies uitbrengen. Daarna is het aan de lidstaten om hun wetgeving aan de passen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer