Middelen voor zuiver drinkwater moeten verdubbelen

De financiële en technische middelen om mensen wereldwijd aan zuiver drinkwater te helpen, zouden moeten verdubbeld worden. Dat stelden 170 staten en 43 organisaties in een gemeenschappelijke afsluitende verklaring op het derde Wereldwaterforum in het Japanse Kyoto. Het Wereldwaterforum werd zondag afgesloten. Uit ons land was de Waalse milieuminister Michel Foret aanwezig. 1,2 miljard mensen in de wereld beschikt niet over zuiver water en 2,4 miljard heeft geen toegang tot basissanitair. Dat aantal moet tegen 2005 gehalveerd worden, want per dag zouden 6.000 mensen sterven door het gebruik van bezoedeld water.

Belga

"Prioriteit geven aan de waterproblemen is wereldwijd dringend nodig", zo stelden de landen dan ook in de slottekst. "Water is een drijvende kracht in de duurzame ontwikkeling en het uitroeien van honger en armoede". De tekst zegt daarnaast dat het waterbeheer gedecentraliseerd moet worden en best kan gebeuren op niveau van de lokale gemeenschappen. Ook legt de verklaring sterk de nadruk op "het aanwenden van alle mogelijke financiële middelen, nationaal en internationaal, privé en publiek". Verder worden regeringen opgeroepen lekken in de waterdistributie te voorkomen en innoverende technologieën, zoals het recycleren van water, aan te wenden.

In de tekst werd evenwel niet opgenomen dat water een "mensenrecht" is, ondanks het feit dat vele delegaties daarop aandrongen. Ook Waals minister Foret was teleurgesteld over het ontbreken daarvan. De Verenigde Naties riepen in november water al uit tot mensenrecht. Veel delegaties hadden ook kritiek op de slotverklaring omdat de verantwoordelijkheid van de rijke landen in de wereldwijde klimatologische veranderingen niet in vraag gesteld werd. De tekst beperkt zich tot het stimuleren van onderzoek naar de effecten van de opwarming van de aarde.

Minister Foret was wel blij dat de vergadering kon plaatshebben "op een delicaat moment van conflict".

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer