Resilux: nettowinst 42 hoger in 2002

Resilux, het bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van PET-preforms en -flessen, heeft het voorbije jaar zijn nettowinst met 42 pct zien toenemen tot 2,4 miljoen euro. De omzet groeide slechts licht (+5 pct), tot 158,4 miljoen euro. Dat blijkt uit een mededeling van het bedrijf.

Belga

BR>

Wat de preforms betreft, viel het vierde kwartaal tegen, aldus Resilux. "De verschillende klanten die relatief hoge voorraden hadden na de zomer, hebben eerst die stocks tot een minimum herleid", staat in de mededeling. In Duitsland had het bedrijf dan weer te lijden van de invoering van het statiegeld sinds begin 2003, waardoor de omzet in december sterk terugviel.

Inzake flessen, die worden verkocht in Zwitserland en Duitsland, is de vraag naar hervulbare exemplaren sterk toegenomen. De omzet steeg in 2002 gematigd, maar de toegevoegde waarde boomde met 17,7 pct, tot 41 miljoen euro. Dit valt te verklaren doordat Resilux gebruikmaakt van nieuwe toepassingen van verpakkingen, door het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Resilux stelt een brutodividend van 0,36 euro per aandeel voor, een verhoging met 20 pct in vergelijking met 2001.

Voor dit jaar verwacht Resilux een groei van de toegevoegde waarde en van de cash-flow, en dat "op basis van de huidige vooruitzichten, de verwachte groei van de markten en de positieve evolutie over de eerste twee maanden.".

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer