Patrick Janssens wil fors snoeien in vzw's

Patrick Janssens wil fors gaan snoeien in de vzw's van de stad die onnodig zijn. "Zij zullen zeker een onderdeel vormen van de discussies over een nieuw college", aldus Janssens. Hij zei dat vrijdagvoormiddag tijdens een persconferentie waarbij Janssens, als voorzitter van de Raad van Beheer van Telepolis, toelichting wilde geven bij de misbruiken die de jongste dagen aan het licht kwamen.

Belga

Volgens Janssens wordt de politiek gekoloniseerd door topambtenaren. "Ik heb bij de vorige coalitiebesprekingen met aandrang gevraagd naar sterke kabinetten. De vakbonden hadden het daar toen moeilijk mee omdat er een personeelsstop was afgekondigd. Bij de vzw Soma werd dan een budget vrijgemaakt om de kabinetten te versterken zonder het kader uit te breiden. Ik hoop dat we nu hebben bewezen dat we sterke kabinetten nodig hebben", stelde Janssens.

Met het geld van Soma, dat bestemd was voor beleidsondersteunend werk, zouden Nolf, Bekaert en Vandekerckhove een hele reeks aankopen hebben gedaan voor eigen gebruik.

Janssens wil bij Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen pleiten voor een vereenvoudiging van een aantal procedures. Immers, "een aantal vzw's en autonome structuren zijn de jongste jaren opgezet om de wettelijke procedures die veel te log te zijn, overbodig te maken en de stad alsnog snel te laten werken", aldus Janssens.

De verdachte aankopen binnen Telepolis (een gps-systeem voor een zeilboot en een satelliettelefoon) werden door de Algemeen Directeur van Telepolis, Peter Crombecq, zelf aan het licht gebracht. Hij bracht ook maandag zelf het parket op de hoogte nadat hij vorige week vrijdag voorzitter Janssens had geïnformeerd. Die vroeg hem prompt om een lijst op te maken met alle aankopen die als verdacht kunnen bestempeld worden. "Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond, maar al de gevoelige zaken van de voorbije vier jaar hebben we al onder de loep genomen." En daarbij werden twee verdachte aankopen vastgesteld.

Overigens waren die verdachte aankopen moeilijk te vermijden. "Van de bestellingen die de kabinetten bij Telepolis plaatsen, kunnen wij de opportuniteit moeilijk in vraag stellen. De gezagsrelatie ligt daar anders als met een stadsambtenaar. Wij zijn hier de uitvoerders en doen wat ons gevraagd wordt omdat wij ervan uitgaan dat elk kabinet op een ernstige wijze met haar budgetten omspringt", leggen Janssens en Crombecq uit.

De misbruiken die bij de vzw Soma aan het licht kwamen, vormde voor de Algemeen Directeur de aanleiding om autonoom de hand eens in eigen boezem te steken. De bewuste gps werd met een code besteld en aangekocht door Telepolis. "Vorige week heb ik die code nagecheckt op het internet en het bleek hier om een gsp-systeem voor een zeilboot te gaan", legt Crombecq uit, die met zijn ontdekking naar het gerecht stapte.

De adviesraad waarin Nolf, Vandekerckhove en Bekaert zetelden en waarvan zij vergoedingen kregen uitgekeerd, werd vrijdag opgedoekt, deels omdat zijn bestaansreden ondertussen achterhaald is. "Zijn taken werden als beëindigd beschouwd omdat binnenkort wordt overgegaan naar Digipolis, de nieuw op te richten intercommunale", aldus Janssens.

Ook een nieuw gerucht dat de ronde doet over Telepolis, werd op de persconferentie niet geschuwd. "Ik ben mij ervan bewust dat een aantal mensen zeer actief op zoek zijn naar dossiers om Patrick Janssens te beschadigen. Zo heb ik donderdag het gerucht opgevangen dat de toekenning van een groot copiercontract in 2002 aan Canon, op een niet koosjere manier zou zijn gebeurd", aldus Janssens die zich sterk maakte dat "met dat contract niets aan de hand is." Die geest van openheid vond ook bijval bij CD&V'er Philip Heylen en eveneens lid van de raad van bestuur. "Wij willen vandaag een signaal geven dat wij vertrouwen hebben in onze werknemers. Elke vorm van onduidelijkheid willen we in een open en eerlijke geest meedelen".

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer