Verzoeningsvergadering Philips Hasselt op 2 april

Op 2 april gaan directie en vakbonden van de Philipsvestiging in Hasselt opnieuw rond de tafel zitten in aanwezigheid van een sociaal bemiddelaar. Bedoeling is een sociaal plan uit te werken voor de ruim 900 werknemers die als gevolg van de sluiting van de fabriek in Hasselt moeten afvloeien.De onderhandelingen in het kader van het sociaal plan liepen op 12 maart spaak, waarna zowel de directie als de vakbonden de verzoening aanvroegen.

Belga

BR>

De vakbonden van hun kant vonden dat het voorstel van de directie betreffende de sluitings-, opzeg- en verbrekingsvergoeding niet tegemoet kwam aan de financiële verwachtingen. Ze weigerden daarom ook een akkoord over het globale pakket van sociale begeleidingsmaatregelen af te sluiten.

Ook de standpunten van beide partijen over de werking van het zogenaamde businesspark in Hasselt, lagen te ver uiteen. De directie eiste dat werknemers die in projecten met een duidelijke Philipsinbreng stapten, een financiële inspanning zouden leveren. De vakbonden noemden dat voorstel "totaal onaanvaardbaar". Er kon inmiddels wel al een akkoord worden afgesloten over de brugpensioenregeling. De leeftijdsgrens voor brugpensioen werd vastgelegd op 50 jaar, en de regeling geldt voor de periode april 2003 tot en met einde maart 2005.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer