Uniform brandreglement voor Limburgse gemeenten

Aan de gemeenteraadsleden van Genk wordt vandaag een nieuw reglement voorgelegd voor brandveiligheid in horecazaken. Het reglement is opgesteld door de brandweer van Genk en dient als leidraad voor alle andere Limburgse gemeenten.

ghouben

In de meeste gemeenten wordt een reglement gehanteerd dat dateert van begin jaren tachtig en niet meer voldoet aan de huidige noden inzake brandveiligheid. De brandweerkorpsen hadden er eerder op gewezen dat een uniform reglement voor gans Limburg geen luxe is.Aan Genk om het prototype van een dergelijk reglement op te stellen.

“We hebben het ook in functie van gans Limburg opgesteld en niet alleen met oog voor Genk,” zegt brandweercommandant Raymond Aerts. “We hebben dat niet alleen gedaan, maar in overleg met de gouverneur en de andere brandweerverantwoordelijken van de verschillende zones. Bedoeling is dat we tot een uniforme reglementering komen zodat misverstanden voor een groot deel kunnen worden weggewerkt.In de noordelijke zone van Limburg waar Lommel het hoofdkorps heeft, wordt het reglement volledig overgenomen.In het zuiden van Limburg zijn er nog enkele kleinigheden waarover we nog niet op dezelfde golflengte zitten. Maar over het kader van het uniforme reglement is vrijwel iedereen het eens.”

Een van de voornaamste beslissingen gaat over het maximale aantal toegelaten personen in een openbare gelegenheid, zeg maar in de horeca. “We hebben gemerkt dat tijdens fuiven en andere grootschalige feesten de organisatoren gerust vijf personen per vierkante meter durven toelaten,” gaat commandant Aerts verder. “Ik hoef er niet bij te vertellen dat een dergelijke bezetting bij een brand levensgevaarlijk is. We hebben voorzien dat maximaal drie personen per vierkante meter zijn toegelaten als er geen stoelen staan. Voor een café geldt de norm 1,5 personen per vierkante meter. Ook voorzien we, afhankelijk van het toegelaten aantal bezoekers, dat de norm voor het aantal uitgangen en nooduitgangen gelijk blijft. Een ander veel voorkomend probleem is de scheidingswand tussen het woongedeelte en het gedeelte van de horecazaak. Zo zullen in de toekomst alle horecazaken een scheidingswand van een half uur moeten hebben. Dat wil zeggen, een wand die bij een brand pas na een half uur begeeft. Er bestaan blijkbaar nog altijd zaken waar de scheidingswand tussen woon- en cafégedeelte enkel uit karton bestaat. En dat kan niet meer.”

Verwacht wordt dat nagenoeg alle gemeentebesturen het Limburgse brandweerreglement goedkeuren.Al zullen er hier en daar toch enkele zijn die omwille van specifieke problemen dat reglement op maat zullen aanpassen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer