Diepenbeek: Hogescholen voeren actie om accountant te mogen worden

Zo’n 70 leden van de Vlaamse studentenvereniging VVS hebben gisteren even het Instituut voor Accountants en Belastingsconsulenten (IAB) bezet. De Limburgse hogescholen gaan ook de komende weken actie voeren om hun studenten een ‘eerlijke’ kans te geven om accountant te worden.

ghouben

Nu kan dat alleen na een loodzwaar toelatingsexamen met 25 vakken op 2 dagen. Dezelfde vakken die ze in hun opleiding ‘accountancy en fiscaliteit’ al hebben afgelegd. In heel Vlaanderen zijn er zo’n 3.000 hogeschoolstudenten die deze richting volgen.

“Het is in ons land makkelijker om arts of advocaat te worden dan accountant,”zegt Marc Vandewalle van de Katholieke Hogeschool Limburg. Een ontwerp- KB dat de (schamele) vrijstellingen, examens en andere voorwaarden vastlegt, wil de federale overheid er nog deze legislatuur doorkrijgen. Piqué heeft al getekend, Daems moet zijn krabbel nog zetten. Om ervoor te zorgen dat meer rekening wordt gehouden met de hogescholen gaan die nu actie voeren.

“Het ontwerp-KB miskent de kwaliteiten van onze opleidingen, want de studenten moeten alle vakken opnieuw doen tijdens die examens,”zegt Mathieu Erlingen, van de Provinciale Hogeschool Limburg, één van de grootste afdelingen Accountancy en Fiscaliteit.

Tot begin jaren ‘90 kon zowat iedereen accountant worden, maar dan werd wettelijk beslist het beroep te reglementeren: met een stage, een bekwaamheidsexamen achteraf én een toelatingsexamen vóór kandidaten aan de stage mogen beginnen.

“Met stage en bekwaamheidsexamen hebben we uiteraard geen probleem, wel met het toelatingsexamen,” vindt Jos Goyens (KHLim).Vandewalle:“Ze schermen dat beroep af. En dat ondanks een tekort aan accountants op de arbeidsmarkt.” Afgestudeerden fiscaliteit en accountancy krijgen maar 5 vrijstellingen. Eén keer per jaar (in februari) kunnen kandidaten een poging wagen. “En zelfs als ze slagen in de examens,kunnen studenten pas in mei aan hun stage beginnen.Ten vroegste één jaar na afstuderen, kunnen ze dus aan de slag. Dat schrikt veel studenten af.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer