Meeuwen wil Dorpsstraat nieuwe dynamiek bezorgen

De gemeente meent dat er dringend iets moet gebeuren aan het verkommerd uitzicht van de Dorpsstraat. In het kader van bpa 5 Meeuwen-centrum tekende de gemeente, samen met architecten, een totaalvisie uit. Hoe zal Meeuwen- centrum er in 2020 uitzien?

ghouben

Lode Ceyssens: “Het is onze taak een kader te scheppen waarin nieuwe kernversterkende initiatieven zich kunnen ontwikkelen. Zo moffelen we het rustoord niet weg achter de bestaande woningen in de Dorpsstraat. Een doorsteek vanaf het rustoord naar de Dorpsstraat, een 20 meter brede strook, een weg met veel groen en pleintjes, moet een perfect kader scheppen voor initiatieven van privé-investeerders. Dezelfde groene invulling voorzien we in het gebied tussen de Torenstraat en Weg op Bree, rechts van de Dorpsstraat.”

Twee belangrijke dossiers hierbij zijn de aanleg van de omleidingsweg en het nieuwe rustoord. Lode Ceyssens:“ Er wordt momenteel een streefbeeldstudie opgemaakt. Als er concrete trajecten zijn, overleggen we uitgebreid met de bevolking. De omleidingsweg N76 zal de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit in Meeuwen-centrum gevoelig verbeteren.”

Ook de bouw van een rusthuis tussen de Beemdstraat en de Dorpsstraat biedt extra kansen om het centrum aantrekkelijker te maken. Lode Ceyssens: “De plannen van het intercommunaal rustoord Sint-Antonius zijn vandaag dermate concreet dat de werken mogelijk in 2005 van start gaan. Hierbij is de integratie van het rustoord in de omgeving erg belangrijk voor het welslagen van de opwaardering van de Dorpsstraat. Aangepaste woonvormen voor senioren en woongelegenheid voor jonge mensen moeten borg staan voor een nieuwe dynamiek.”

Het gemeentebestuur verkiest een gefaseerde realisatie die in jaren wordt gespreid. In de Dorpsstraat gebeurden al aankopen door CV Landwaarts zodat op korte termijn gestart kan worden met de realisatie van de plannen tussen de Beemdstraat en de Dorpsstraat. Vrij ingrijpende initiatieven.“Daarom start in de volgende weken een overleg met de seniorenraad, de middenstand, de inwoners van de Dorpsstraat en, tijdens onze jaarlijkse hoorzittingen, de bevolking van Meeuwen-Gruitrode,” besluit Lode Ceyssens.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer