Voorspellingssysteem voor overstromingen in Demerbekken

Donderdag zal Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua aan het Schulensmeer het eerste hoogtechnologisch voorspellingsen waarschuwingssysteem voor hoog water voorstellen.De Demer wordt de eerste rivier waarvan men het waterpeil en eventuele overstromingen minstens 12 uur op voorhand kan voorspellen. Het hele project heeft 1,56 miljoen euro gekost.

ghouben

“Van de Demer werd tussen Kermt en Werchter een dwarsprofiel gemaakt,” vertelt Kris Cauwenberghs, adjunct-directeur van de Afdeling Water van de Vlaamse Gemeenschap. “De plaatsen waar de kans op een overstroming het grootst is, werden geselecteerd.In het Demerbekken verzamelen we gegevens met een 20-tal pluviografen of regenmeters. Met die informatie kunnen we aan de hand van wiskundige modellen voorspellen waar er watersnood dreigt. Brandweer en andere hulpdiensten krijgen dadelijk die gegevens doorgespeeld en kunnen dus preventief optreden.”

Omdat er mooi weer voorspeld wordt, zal de brandweer donderdag een handje toesteken om een fikse regenbui te simuleren. De pluviograaf naast het pompgemaal van het Schulensmeer zal heel wat water moeten slikken.“De computer zal dan om de 15 minuten berekeningen maken. De kostprijs van 1,56 miljoen euro voor dit project is niet veel als je bekijkt hoeveel schade de overstromingen veroorzaken. Hetzelfde systeem willen we in 2004 uitbouwen op het Dijle- en Denderbekken. Daarna volgen de andere Vlaamse bekkens,” aldus Cauwenberghs.