Ook hogere ontslagvergoeding voor bedienden Hengelhoef

Nadat de arbeidsrechtbank in Hasselt vorige donderdag de opzegpremie van 22 arbeiders van het voormalige vakantiecentrum Hengelhoef in Houthalen fors verhoogde, kregen gisteren ook 18 bedienden,onder wie één beschermde werknemer, in totaal ruim 522.000 euro extra vergoedingen toegekend.

ghouben

De vzw Gezondheidszorg - die onder de koepel van de Christelijke Mutualiteiten ressorteert en tot de jaarwisseling 2000-2001 het domein uitbaatte als centrum voor sociaal toerisme - moet de bijkomende premies betalen.Vermoedelijk zal de vzw tegen beide rechterlijke uitspraken beroep aantekenen.

Net als in de zaak van de arbeiders kwam de rechtbank tot het besluit dat de vzw Gezondheidszorg eenzijdig de arbeidsovereenkomst had beëindigd en dat de werknemers geen afstand deden van het recht op een ontslagpremie. De rechters oordelen dat de economische activiteit van een vakantie- en recreatiecentrum in de privésector niet vergelijkbaar is met de organisatie van de opvang van vluchtelingen door een overheidsinstelling. Er kan dus geen sprake zijn van een overdracht met voortzetting van de activiteiten.

Anderzijds stelt de rechtbank vast dat de werknemers onmiddellijk met behoud van hun anciënniteit op dezelfde locatie aan de slag konden en dat de vorige werkgever hierbij bemiddeld heeft.Volgens de rechters heeft de vzw Gezondheidszorg geen misbruik gemaakt van het opzegrecht.