Zonhoven: Tracé van de kleine ring wordt een fietsboulevard

Begin volgend jaar starten de werken aan een vrijliggend fietspad dat als een halve cirkel rond het dorpscentrum van Zonhoven komt te liggen, exact op de traject waar zoveel jaren geleden de kleine ring werd gepland. In plaats van de auto krijgt nu de zwakke weggebruiker zijn ‘boulevard’. Eindpunt is basisschool de Zonnewijzer.

ghouben

De onteigeningen die destijds werden doorgevoerd voor de aanleg van een kleine ring, zijn dan toch niet voor niks geweest.Twee jaar geleden al verkondigde schepen van verkeer Johny De Raeve dat zo’n kleine ring geen zin had - “Zonhoven heeft immers al een grote ring, en Zonhoven is Brussel niet” - en dat hij liever opteerde voor een fietspad. Hij krijgt dus nu zijn zin en daar zullen vooral de ouders van schoolgaande kinderen die uit het oosten van de gemeente komen, blij mee zijn.

De fietsboulevard heeft als eindof vertrekpunt de parking aan basisschool de Zonnewijzer.Die parking, die vandaag nog bezaaid is met putten en bij regenweer deels herschapen wordt in een modderpoel, wordt verhard en met groen beplant, en er komt een fietsenstalling. “Het nieuwe fietspad zal zodanig worden aangelegd dat auto’s en fietsers niet met elkaar in contact kunnen komen,” legt Johny De Raeve uit. “Op één hoek van de parking is er een fietsknooppunt voorzien, van waaruit de schoolkinderen in drie richtingen kunnen vertrekken: naar de Engstegen,de Kleine Hemmen en de Grote Hemmen.”

De fietsboulevard loopt van aan de Zonnewijzer tot aan de Herestraat en komt dus ook voorbij de scholen van het gemeenschapsonderwijs. Het traject, dat ruim een kilometer lang is en vooral door weilanden loopt, dwarst de Roosterbeek en twee grote wegen, de Grote Hemmenweg en de Genkerbaan. Over de Roosterbeek komt er een fietsbrugje en aan de Grote Hemmenweg een verhoogd plateau. “Voor wat de Genkerbaan betreft, zitten we nog met een probleempje,” zegt schepen De Raeve.“Het was de bedoeling dat de aanleg van het fietspad zou samenvallen met de heraanleg van de Genkerbaan, maar doordat de overheidssubsidies voor dat laatste project op zich hebben laten wachten, zal dat niet het geval zijn.We zullen daar dus een voorlopige oplossing moeten bedenken.Wellicht gaan we een verkeerseiland creëren, te vergelijken met de oversteek van de Moleneindeweg door het toeristisch fietspad op de grens met Genk.”

De volledige fietsboulevard zal worden uitgevoerd in rode cementbeton en wordt 2,5 meter breed. Er komt ook verlichting, zodat het ook in de winter veilig is om na school- of werktijd naar huis te fietsen. “Dit is zeker niet het einde van onze vrijliggendefietspadenactie,” besluit De Raeve. “Bedoeling is om op termijn ook langs de Herestraat en de Bokrijkseweg dergelijke fietspaden aan te leggen.”