Negen op de tien zonnebankcentra niet in orde

Sinds 1 oktober vorig jaar stelde de Economische Inspectie bij een controle van 362 zonnebankcentra in totaal 329 (90,8 procent) processen-verbaal van waarschuwing op. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Jef Tavernier op een schriftelijke vraag van senator Hugo Vandenberghe (CD&V). De minister schat het totaal aantal centra in ons land op zo'n 5.000. Sinds 20 juni 2002 is een nieuw KB van toepassing op de zonnebankcentra.

Belga

In de vermelde pv's werd voor administratieve inbreuken een regularisatietermijn voorzien van 15 dagen en voor inbreuken van technische aard (bv. aanpassing van de sturing van zonnebanken) een periode van drie maanden.

Sinds begin dit jaar worden de centra die een waarschuwing kregen, opnieuw gecontroleerd. Wie nu nog niet in orde is, krijgt een pv. De controles worden volgens de minister nog steeds verder gezet.