Vlaming gebruikt 120 liter water per dag

Elke Vlaming gebruikt 120 liter per dag. Voor heel Vlaanderen betekent dat jaarlijks een waterverbruik van 745 miljard liter. Dat is ernorm veel, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua. Ze start daarom op 22 maart, Wereldwaterdag, met een on line 'Waterloket' waar burgers terecht kunnen met vragen over duurzaam waterverbruik. Ook wil Vlaanderen een consortium oprichten dat wereldwijd gaat investeren in watervoorziening en afvalwaterbeheer. Er moet voor worden gezorgd dat Vlaanderen over voldoende water blijft beschikken, zegt Dua. "Om tegen 2015 overal een goede ecologische toestand van het water te halen, zoals opgelegd in de Europese Kaderrichtlijn, zullen nog veel inspanningen nodig zijn".

Belga

Om alvast de burger te informeren lanceert de Vlaamse overheid vanaf 22 maart 2003 het on line Waterloket: een centraal aanspreekpunt waar burgers, gemeenten, landbouwers en bedrijven terecht kunnen met de meest uiteenlopende vragen over duurzaam watergebruik. Van "hoe installeer ik een waterput?" tot "hoe kan ik subsidies krijgen voor een individuele waterzuiveringsinstallatie?". De komende weken moet de Vlaamse regering ook het 'Decreet Integraal Waterbeheer' goedkeuren. "Dat leert ons anders omgaan met water en vormt het wapen tegen overstromingen", aldus Dua. Vlaanderen wil ook tot duidelijke afspraken komen met de buurlanden.

Maar niet alleen in Vlaanderen moet duurzaam worden omgesprongen met water. Wereldwijd hebben 1,5 miljard mensen geen veilig drinkwater. Tegen 2015 moet dat aantal gehalveerd zijn. Dat was een van de doelstellingen van de Duurzame Top voor Ontwikkeling in Johannesburg in de zomer van 2002. Het Derde Wereld Waterforum, dat op dit ogenblik in het Japanse Kyoto plaatsvindt, roept alle landen op een strategie te ontwikkelen om die doelstelling te helpen bereiken.

Minister Dua hoopt dat Vlaanderen zijn steentje kan bijdragen door overheid (leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking), drinkwatermaatschappijen, ngo's en mogelijk ook financiers rond de tafel te brengen. Einddoel is tegen de Wereldwaterdag van 2004 het consortium Water voor Ontwikkeling op te richten. Dat moet de inspanningen van Vlaanderen om de wereld van veilig water te voorzien, opvoeren.

Het on line Waterloket is vanaf Wereldwaterdag te bereiken op