Administratief personeel voelt zich benadeeld bij politiehervorming

Een honderdtal politiemannen heeft dinsdag rond 12.30 uur gemanifesteerd voor de zetel van de eenheidspolitie aan de Fritz Toussaintstraat in Elsene. De agenten kwamen op straat na een oproep van de autonome (niet representatieve) vakbond Sypol.be. Ze voerden actie tegen wat ze de "statutaire onrechtvaardigheden" noemen voor het administratieve en logistieke personeel, zo'n 8.000 mensen.

Belga

"Het salaris van een commissaris van niveau A is zowat het dubbele als dat van een administratief of logistiek personeelslid op hetzelfde niveau, dat is duidelijk discriminatie", aldus Philippe Crebeck (Sypol.be). Volgens de vakbondsafgevaardigde bestond deze ongelijkheid al voor de politiehervorming maar waren de verschillen minder groot.

Personeelsdirecteur Alain Duchatelet ontving de manifestanten om 13 uur. "We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk personeelsleden te laten werken overeenkomstig de statuten, maar om van een contractueel naar een statutair systeem over te schakelen zijn er examens nodig om een rechtvaardige selectie te kunnen maken, gelijk aan de selectie van kandidaten van buitenaf", verduidelijkt Alain Duchatelet. Bovendien meent de personeelsdirecteur dat het onjuist is dat het administratief en logistiek personeel eenzelfde verloning vraagt als hun collega's agenten "gezien zij al over tal van voordelen beschikken zoals een soepeler vakantiesysteem, nacht- en weekendpremies en een baremaverloning".