Top van kleine landen gaat niet door

De dreigende oorlog in Irak noopt de Europese regeringsleiders om hun hele planning te herzien. De Europese top zal donderdagavond dus niet beginnen met een inleiding van Valéry Giscard d'Estaing over de werkzaamheden van de Conventie. De regeringsleiders wilden met Giscard van gedachten wisselen over enkele moeilijke knopen die de volgende weken in de Conventie moeten ontward worden. Vooral de institutionele vragen trokken hier de aandacht.

Belga

Het afvoeren van de Conventie van de top heeft ook tot gevolg dat de bijeenkomst van de kleine landen niet doorgaat. Die was woensdagavond in Brussel gepland en moest de discussie over de Conventie op de top van regeringsleiders voorbereiden. Vermits dat debat er niet komt, had ook de top van kleine landen geen zin meer. Volgens premier Guy Verhofstadt in het Adviescomité voor Europese Zaken in het Belgisch parlement is de vergadering slechts uitgesteld.

De eerste minister wees er vervolgens op dat de groep niet uit 7 maar wel uit 8 landen bestaat. Omwille van het voorzitterschap is Griekenland echter tot discreet optreden verplicht. De andere 7 leden van de groep zijn: België, Nederland, Luxemburg, Ierland, Finland, Portugal en Oostenrijk.