Akkoord over nachtvluchten wordt volledig uitgevoerd

Het akkoord over de nachtvluchten rond Brussel wordt volledig uitgevoerd. Vanaf 15 mei worden die vluchten gespreid zodat de overlast over de noordrand gevoelig verminderd. Zo blijkt uit een mededeling die het kabinet van de premier dinsdagvoormiddag verspreidde nadat de regeringstop maandagavond terzake een akkoord bereikte.

Belga

Premier Guy Verhofstadt wordt dinsdagvoormiddag in de Kamer ondervraagd over de problematiek van de nachtvluchten. De jongste weken waren er binnen de meerderheid wat spanningen over het dossier. De bevoegde minister werd ervan verdacht de uitvoering van het akkoord te vertragen, maar Durant beriep zich op internationale procedures die gevolgd dienden te worden. Daarop trok premier het dossier begin maart naar zich toe.

Op 7 en 14 maart 2003 had minister van Mobiliteit Isabelle Durant haar akkoord gegeven aan de voorstellen inzake routes voor een spreiding van de nachtvluchten over het noorden, westen en oosten van Brussel, zoals voorzien in het akkoord van 24 januari en zoals die werden uitgewerkt door BIAC en Belgocontrol. Deze nieuwe procedures, die toegepast worden vanaf 15 mei, hebben tot doel de geluidsoverlast 's nachts voor de inwoners van de noordrand, als gevolg van de frequentie van het aantal vluchten, gevoelig te verminderen, zo staat in de mededeling.

De instructies die werden uitgevaardigd op 7 en 14 maart laten toe om op korte termijn het grootste deel van het akkoord van 24 januari 2003 uit te voeren. De wijziging van de routes boven de noordrand zal immers, dankzij een versnelde procedure, in werking treden op 15 mei.

Minister Durant zal de conclusies ontvangen van de bijkomende technische opdrachten over de andere maatregelen en vliegroutes die voorzien waren in het akkoord van 24 januari 2003. Die moeten toelaten dat de tweede fase van maatregelen vanaf 12 juni van kracht worden, luidt het nog.

Durant benadrukt dat ze zal toezien dat de andere punten van het akkoord worden nageleefd, onder meer het engagement vanwege DHL om voorstellen te doen om maximaal de weekendnachten te vrijwaren van geluidshinder. Bepaalde aspecten vergen echter bijkomende technische opdrachten die op dit ogenblik worden uitgevoerd. De Minister bevestigt tenslotte dat de selectie van een Nederlandstalige ombudsman bezig is, waardoor een ander punt van het akkoord wordt uitgevoerd.