Intendant Sel weg bij Vlaams Radio Orkest

De raad van bestuur van de vzw Vlaams Radio Orkest en zijn intendant, Dries Sel, hebben in onderling overleg besloten hun samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dat heeft Hugo Vandamme, voorzitter van de raad van bestuur van hjet Vlaams Radio Orkest, vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Belga

Kris Lenaerts werd aangesteld als interim-manager voor een periode van maximum zes maanden. Tijdens die periode wordt uitgekeken naar een nieuwe leiding. De directiewissel zal in niets afbreuk doen aan het tot dusver gevoerde beleid, inclusief de voorgenomen fusie met de vzw Beethoven Academie.