Economische groei in Europa zal onder één procent liggen in 2003

Als er geen oorlog tegen Irak komt, zal de groei in Europa rond het procent liggen. Zo voorspelt de Europese Commissie. De Europese werkgeverskoepel Unice stelt dat haar voorspelling in februari -1,2 procent- te optimistisch was.

Belga

De Europese staats- en regeringsleiders komen eind deze week samen in Brussel voor een zogenaamde Lentetop. Zo'n Top is bedoeld om de sociaal-economische strategie van de Unie (het Lissabon-proces) bij te sturen en aan te zwengelen. De kans dat er vrijdag veel aandacht zal zijn voor dergelijke onderwerpen, is gering. Toch blijft de stroom voorbereidende rapporten en eisenbundels op tempo. De Europese Commissie heeft pas haar kwartaalrapport over de economische toestand uitgeschreven. Voor dit jaar wordt gegokt op een groei van ongeveer één procent. Voor volgend jaar zou de groei meer dan verdubbelen. De onzekerheden zijn echter groot. De Commissie ziet wel een aantal positieve tekenen: een lagere inflatie, een stijging van de arbeidsproduktiviteit, een stabilisatie in het vertrouwen van de ondernemers, lagere interestvoeten.

De experten zijn ook zeer te spreken over de rol van de euro. De eenheidsmunt beschermt de Europese economie tegen externe schommelingen en crisissen. De hoge wisselkoers van de euro is niet zo'n groot probleem, vermits veel handel toch binnen de euro-zone blijft. De Europese Commissie is van oordeel dat het Lissabon-proces geldig blijft, ondanks de Irak-crisis. Dat proces streeft lange termijndoelstellingen na en poogt structurele problemen in de EU recht te trekken.

De Europese werkgeverskoepel Unice is het hier alvast volmondig mee eens. Centraal in hun boodschap is de oproep aan de regeringsleiders om zich niet te verstoppen achter externe factoren. Veel economische problemen zijn zuiver Europees en kunnen/moeten dus aangepakt worden. Unice wil dat de Lissabon-dynamiek terug op gang gebracht worden, dat de oorspronkelijke ambities opnieuw nagestreefd worden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer