Hof van beroep Luik oordeelt beroep de Bonvoisin onontvankelijk

Het hof van beroep in Luik heeft dinsdag een beroepsprocedure van baron Benoît de Bonvoisin in zijn geschil met journalist Jean-Pierre De Staercke onontvankelijk verklaard. Zodoende zal de correctionele rechtbank het burgerlijk luik kunnen behandelen van het verzet dat de Bonvoisin heeft aangetekend tegen een vonnis van de Luikse strafrechter dat de journalist vrijsprak.

Belga

De Bonvoisin beticht de 42-jarige Brusselse gerechtsjournalist van laster tijdens een uitzending van "L'écran témoin" op de RTBF op 26 maart 2001. Volgens de baron had De Staercke verklaard dat de Bonvoisin in een zaak die in 2000 in Bergen werd uitgesproken, zijn vrijspraak had 'gekocht'.

De Staercke betwistte dat hij de baron er ooit van had beschuldigd een magistraat te hebben omgekocht en werd vrijgesproken van de betichting. De rechtbank oordeelde dat de Bonvoisin onvoldoende bewijs had geleverd, mede omdat hij niet ter zitting aanwezig was.

De Bonvoisin tekende verzet aan tegen dit vonnis waarop de rechtbank dat verzet ontvankelijk oordeelde op burgerlijk vlak maar niet ontvankelijk op strafrechterlijk vlak. Tegen die beslissing tekende de baron dan weer beroep aan en het dossier verhuisde naar het hof van beroep. Dat oordeelde dinsdag het beroep niet ontvankelijk.

De rechtbank zal nu het burgerlijk luik kunnen behandelen van het verzet. Eerder moest de rechtbank die behandeling verdagen in afwachting van de beslissing in beroep.