Vonnis in milieuzaak Tank Terminal

De strafrechtbank van Dendermonde heeft dinsdag het vonnis geveld in het proces rond de firma Tank Terminal uit Lokeren. Bedrijfsleider Petrus Beunen (63) uit Waasmunster werd veroordeeld tot een boete van 9.915,74 euro.

Belga

Boekhouder Luc De Hauwere (55) uit Sint-Niklaas en vrachtwagenbestuurder Jozef Van Hecke (67) uit Spanje werden schuldig bevonden, maar kregen geen straf opgelegd. Julienne Goossens (56), de echtgenote van Beunen, werd vrijgesproken. De rechter was mild in zijn vonnis omdat de feiten van een hele tijd geleden dateren.

De vier moesten zich verantwoorden wegens inbreuken op de milieuwetgeving en illegale lozingen.

In de periode tussen januari '85 en november '92 loosde de firma, die instaat voor de reiniging van vrachtwagens, afvalwater zonder vergunning in onder andere de Durme. Verontreinigd slib werd gestort op het terrein van Tank Terminal en op percelen grond in Belsele, Waasmunster en Burst. De directie omschreef het verontreinigde slib als "bouw- en sloopafval". Volgens het openbaar ministerie sjoemelde de directie ook met stalen van het afvalwater om te laten uitschijnen dat het zuiver was.

De beklaagden zelf ontkenden tijdens de zitting alle feiten. Volgens de advocaten van de verdediging is het hele dossier gebaseerd op leugenachtige verklaringen van personen die Beunen niet goed gezind waren en nog eens opgeschroefd door Agalev.

Naar eigen zeggen werden de maximum toegestane kubieke meters die de firma mocht lozen nooit overschreden en werd er nergens verontreinigd slib gestort. De firma Tank Terminal werd ook in verband gebracht met de moord op rijkswachter Peter De Vleesschauwer uit Lokeren. Diens broer uitte de veronderstelling dat De Vleesschauwer vermoord was in opdracht van het bedrijf, omdat de rijkswachter als Agalev-aanhanger betrokken was bij aanklachten tegen Tank Terminal. Het parket onderzocht die piste en het resultaat was negatief. Een rechter in kort geding verbood de broer van De Vleesschauwer de beschuldigingen nog te uiten.