Drugsverslaafden voor assisen Henegouwen wegens roofmoord

Voor het hof van assisen van Bergen is maandag het proces begonnen van twee drugsgebruikers die beschuldigd worden van zeven diefstallen met geweld, waarvan een met de dood tot gevolg. Emmanuel Dell'Aquila en Aurélien Petiau, beiden 21 jaar, bedreigden hun slachtoffers op straat of thuis.

Belga

Hun zesde overval liep dramatisch af. Op 17 december overvielen ze Claude Dussewoir, een vijftiger uit Bergen, in zijn woning. Dell'Aquila sloeg de man eerst met een riem totdat hij de code van zijn bankkaart gaf. Terwijl Petiau geld afhaalde, bewerkte Dell'Aquila het slachtoffer met een glas. De man bezweek aan zijn verwondingen.

Tijdens de ondervraging door de voorzitter van het hof bekenden zowel Dell'Aquila als zijn medeplichtige de hen ten laste gelegde feiten. De eerste beschuldigde verklaarde dat hij nooit het inzicht had te doden en zei na de feiten tot bezinning te zijn gekomen. Sinsdien heeft hij korte metten gemaakt met drank en drugs.

De voorzitter confronteerde de berouwvolle beklaagden echter met hun een eerdere verklaringen en herinnerde eraan dat ze tijdens confrontaties niet de ministe blijk van inkeer hadden getoond. Ze hadden integendeel de draak gestoken met hun slachtoffers.